Shadow

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-Kurtuluş Çareleri

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-Kurtuluş Çareleri

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

 

13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki İstanbul’da amacına ulaşamayacağını anlayınca Anadolu’ya geçmek ve milli mücadeleyi başlatmak istemiştir.
Kurtuluş Çareleri :
Aydınlar arasında vatanın kurtuluşu için şu görüşler ileri sürülmüştür:

– Amerikan mandasına girmek
– İngiliz mandasına girmek
– Bölgesel kurtuluş gerçekleştirmek
– Milli iradeye dayalı, tam bağımsız yeni bir devlet kurmak

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKMASI (19 MAYIS 1919)


Samsun çevresindeki Türkler’in silahlanmasını ve teşkilatlanmasını engellemek için 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Samsun’a gönderilmiştir. Samsunda yayınladığı raporda Rumlar’ın siyasi emellerinden vazgeçmeleri halinde karışıklığın kendiliğinden sona ereceğini belirtmiştir.
Not : 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı kabul edilmektedir.

Yorumunuz için teşekkürler