Shadow

Kültür Nedir tanımı anlamı

KÜLTÜR

 

Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.

 

Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

 

 

Kültür, genel olarak iki öğeden oluşur

 

a) Maddi Kültür Öğeleri: Binalar, her türlü araç-gereç, giysiler vb.

 

b) Manevi Kültür Öğeleri: İnançlar, gelenekler, normlar, düşünce biçimleri vb.

 

Kültürün maddi ve manevi öğeleri arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişim diğerini de etkiler.

turkforumuz.biz’den alınmıştır

Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. Örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle verimli ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır.

 

 

KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 

* Kültür görelidir. Yani her toplumun kendine özgü kültürü vardır.

* Kültür tarihseldir. Yani geçmişten günümüze süregelmektedir.

* Kültür insan eseridir. İnsanlar hem kültürü oluştururlar hem de kültürden etkilenirler.

* Kültür durağan değildir. Zaman içinde değişir. Maddi öğeler daha hızlı değişir. Ayrıca her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.

Yorumunuz için teşekkürler