Eylül 16, 2021

Koşul Sonuç Cümlesi nedir örnekler

KOŞUL- SONUÇ İLİŞKİSİ

Eylemin hangi koşullarda gerçekleşebileceğini belirtir.

Dinlese anlar. Dinlemeden anlamazsın. Dinleyince anlarsın. Dinleyerek anlarsın.

Erken dönmek üzere izin aldım.