Shadow

Ki eki nasıl yazılır örnek kelimeler

“Kİ” NIN YAZIMI

a. Bağlaç oian “ki” genellikle iki yargıyı, değişik ilişkiler kurarak bağlayan bir sözcüktür. Diğer sözcüklerden ayrı yazılır.

Gel ki görüşebilelim.

Burada tanıdığım yok ki…

Öyle yaramaz ki herkesi usandırdı.

“ki” bağlacının birleşip kalıplaşmış olduğu için bitişik yazıldığı birkaç sözcük vardır: belki, halbuki, mademki, sanki….

b. Sıfat yapım eki “-ki”, isimden sıfat türetir. Yalın haldeki veya u-de” halindeki isimlere gelir.

Akşamki yemek, evdeki hesap….

c. ligi zamiri “ki”, tamlayan eki almış sözcüklere eklenir, tamlanan görevindeki sözcüğün yerini tutar:

defterinki (defterin fiyatı),

hepimizinki (hepimizin düşüncesi)

Yorumunuz için teşekkürler