Shadow

Kaşgarlı Mahmut un en önemli eseri nedir

Dîvânü Lugati’t-Türk, Türk dilinde ilk ansiklopedi ve sözlüktür.

Kaşgarlı Mahmutun Diğer eseri

Kitabu Cevahirü’n – Nahv fi Lugati’t-Türkî (Türk Dili’nin Nahiv Cevherleri), Türk dilinin ilk gramer kitabı. Bu eseri daha kaleme aldığı biliniyor. Nerede-nasıl kaybolduğu belirlenemeyen bu eser, günümüze ulaşmamıştır

Yorumunuz için teşekkürler