Kalevala destanı hakkında

Kalevala destanı hakkında-FİNLANDİYA

Fin milli destanıdır. Çoğu Kalevela’da, Elios Lönnrot tarafından toplanmış olan halk şarkılarından oluşur. Fin bilginleri bu destanın işlenmesini üç aşamaya ayırmışlardır:

 

1. Orijinal olarak yayınlanmamış (Prota-Kalevela), 5052 beyit, 16 şarkı

 

2. Eski Kalevela (yayımı : 1835-1836),12078 beyit,12 şarkı

 

3. yeni Kalevela (ikinci yayımı: 1849), 22795 beyit, 50 şarkı.

 

Kalevela’tı meydana getiren şarkılar beş kahramanın etrafında toplanır. Bunlar, saz şairi,demir,maceraperest, avcı, demirbaş köle.

Yorumunuz için teşekkürler