Shadow

Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

kadir suresi okunuşu,kadir suresinin yazılışı,
kadir suresinin arapça okunuşu,

Kadir gecesinden söz ettiği için sure bu adı almıştır. Abese sûresinden sonra Mekke’de inmiştir. 5 âyettir. Sûrede, Kadir gecesinden, onun faziletinden, o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilir.

Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali (anlamı)

Türkçe Okunuşu

İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr (1) Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr (2) Leyletül kadri hayrum min elfi şehr (3) Tenezzelül melâiketü ver rûhu fîhâ
bi izni rabbihim min külli emr (4) Selâmün hiye hattâ matleıl fecr (5)

Türkçe Meali (Anlamı) 
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
1 . Doğrusu Biz, onu Kadr gecesinde indirdik 
2 . Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? 
3 . Kadr gecesi; bin aydan daha hayırlıdır 
4 . Melekler ve Rûh, o gece Rablarının izniyle her iş için iner de iner
5 . O, tanyeri ağarıncaya kadar bir selâmettir

Yorumunuz için teşekkürler