Shadow

kılıç ve zeka ile ilgili yazılar atasözleri güzel sözler

Zeki bir adam ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır. La Rochefoucauld

Zekâ dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır. Balzac

Zekâ, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır. CiCero

Zekâsını inkâr edenin büyük bir zekâsı var demektir. Lessing

Zekâ kafanın içindeki altın madenidir. Pitigrelli

Zekâsız kuvvet yıkabilir, fakat yapamaz. Cenap Şehabettin

Zekânın milyonerleri paranın milyonerlerine acırlar. Victor Hugo

Zeki oluşuyla övünen insan, hücresinin büyüklüğüyle övünen idam mahkumu gibidir. Cimanue Well

Bir gram zekâ, bir kilo kültüre bedeldir. Lois Bromfield

Bir insanın zekâsı, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır. De Levis

Dünyanın üstünde durduğu yegâne destek insan zekâsıdır. Jonathan Edward

İnsanın zekâsını gizleyebilmesi, büyük bir zekâyı gösterir. La Rochefoucauld

Parlak zekâ, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz. J. Jack Rousseau

Yeryüzünde iki kuvvet var: kılıç ve zekâ Çok zaman kılıç, zekâ ile mağlup edilmiştir. Nizami

 

*Kılıca, kınının eski olması bir zarar vermemiştir.
Hariri

*Kılıca kesmekten utanç gelmez.
Mevlana

*Keskin kılıç, yumuşak ipeği kesmez.
Sadi

*Kılıçların vereceği karar daima kanlı olur.
Kelist

*Kılıç, boynu olanın boynunu keser.
Mevlana

*Düşmana bir adım daha yaklaşmak kılıcın kısalığını ortadan kaldırır.
Lessing

*Kılıçla oynayanın ölümü kılıçtan olur.
J.Conrad

*Kılıç, iki el ile kullanılmaz.
Namık Kemal

*Kılıç elde ölmek, kılıçla ölmekten daha iyidir.
Samuel Daniel

*Çifte kılıç kına sığmaz.
Kaşgarlı Mahmut

Yorumunuz için teşekkürler