Shadow

İSTANBUL’UN RESMEN İŞGALİ (16 MART 1920)

istanbul un işgali düşman işgali ingiliz işgali hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

İSTANBUL’UN RESMEN İŞGALİ (16 MART 1920)

 • Başlangıçta, İstanbul’da toplanacak olan Meclis-i Mebusan’a itilaf devletleri karşı çıkmamıştı.
 • Çünkü bu meclisi kendi amaçları doğrultusunda kullanabile­ceklerini düşünüyorlardı.
 • Böylece, Anadolu harekatını sonuçsuz bırakmak istiyorlardı.
 • Ancak son Osmanlı Meclis-i Mebusanından tam bağımsızlık anlamına gelen Misak-ı Milli kararlarının çıkması üzerine iti­laf devletleri Meclis-i Mebusan’ı dağıttılar ve İstanbul’u res­men işgal ettiler. (16 Mart 1920)
 • Mebusların bir kısmı Malta’ya sürgüne gönderilirken bir kısmı da Anadoluya kaçabildi.
 • İşgalden sonra itilaf devletleri şu bildiriyi yayınladılar.
 • İşgal geçicidir.
 • Amaç padişah ve halifeyi korumaktır.
 • Herkes İstanbul’dan verilecek emirlere uymak zorundadır.
 • Anadolu’da isyan çıkacak olursa İstanbul Türklerin elinden alınacaktır.

İşgalden sonra Temsil Heyeti de bazı kararlar ve tedbir­ler aldı.Önemlileri şunlardır:

 • İstanbul ile telefon ve telgraf görüşmelerinin kesilmesi.
 • İstanbul’a para ve mal gidişi durdurulacak.
 • Anadoluda bulunan itilaf devletleri subayları tutuklanarak si­lahları alınacaktır.
 • Anadolu’da Temsil Heyeti dışında herhangi bir makamın sö­zünü dinleyen olursa cezalandırılacaktır.
 • İstanbul’un işgali ve Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması iki olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir.

1. TBMM’nin açılması için uygun bir zemin oluştu ve yeni bir meclis gerekli hale geldi.

2.  Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi padişah adına da yürüt­tüğünü söyleme imkanı buldu.

Yorumunuz için teşekkürler