Eylül 16, 2021

İsmin Yönelme Durumu nedir örnekler hakkında bilgi

İsmin Yönelme Durumu nedir örnekler hakkında bilgi açıklama

 

Adın “-e” ekini almış durumudur. Bu ek, adı eyleme bağlar ve eylemi ada doğru yöneltir.
Eve baktım.
Sınıfa girdik.
Anneme gittim.
Yönelme durumundaki adlar yer-yön anlamı taşı­yınca dolaylı tümleç, zaman anlamı taşıyınca zarf tümleci olur.
Eve erken gitti. (Nereye?)
Akşama size geliriz. (Ne zaman?)
Yönelme eki, adlara yer-yön anlamı dışında farklı anlamlar verebilir.
Bahara taşınacaklar. (Zaman)
Kitabı arkadaşıma aldım. (Özgülük)
Balığın tanesi bir milyonaymış. (Karşılık-bedel)
Olayı anlamaya çalışıyor. (Amaç)