İsimden İsim Yapan Ekler nelerdir örnek kelimeler

İsim soylu sözcüklerin üzerine gelerek onlardan tekrar isim soylu sözcük türeten ek türlerine verilen addır.

En çok kullanılan İsimden İsim Yapan Ekler şunlardır:

+lik: zeytinlik (yer adı), gözlük (araç adı), iyilik (kavram adı), çocukluk (zaman adı), işçilik (meslek adı), yolculuk (durum adı), kışlık giysi (sıfat)…

+li: tuzlu, yağlı (sıfat); liseli, İzmirli (bir yere aitlik)…

+siz (-li ekinin olumsuzu): tuzsuz, yağsız, dil­siz…

+ci: çiftçi, işçi (meslek adı) ; uykucu, şakacı (sıfat)…

+ce: Türkçe (dil adı), insanca (yaraşırlık), irice (küçültme), sınıfça (birliktelik), sıkıca (tarz)…

+daş: yurttaş (ortaklık), özdeş (bağlılık)…

+ti: fısıltı, uğultu, pırıltı …

+ki: önceki (aitlik), akşamki…

+er: üçer (üleştirme), yedişer…

+nci: birinci (sıralama), ikinci…

+sı: çocuksu (benzeme), ipeksi…

+msı: acımsı (özelliğe yaklaşma), ekşimsi…

+mtırak: sarımtırak (benzerlik)…

+leyin: sabahleyin (zaman adı)…

+ek: başak, benek…

+cil: insancıl, bencil…

Not: Artı ( + ) işareti yukarıda bilinçli olarak eklerin önüne getirilmiştir. Dilimizde isimlerin üzerine getirilen eklerden önce ” + ” fiillerin üzerine getirilen eklerden önce ise ” – ” işareti konulur.

Yorumunuz için teşekkürler