Shadow

İsimden Fiil Yapan Ekler nelerdir örnek kelimeler

Bu tür ekler isimlerin üzerine gelerek onlardan eylem (fiil) yapmaya yarayan eklerdir. En çok kullanılan İsimden Fiil Yapan Ekler şunlardır.

+le: başla-, sula, üfte-, fırla-…

+leş: darlaş-, iyileş-, güzelleş-…

+len: hastalan-, dalgalan-…

+el: azal-, daral- …

+I: doğrul-, ufal-…

+e: kana-, oy(u)na-, boşa-…

+er: morar-, sar(ı)ar-…

+de: fısılda-, ışılda-…

+r: delir-, karar-…

+se: susa-, önemse-…

+kir: fışkır-, püskür-…

+mse: aztmsa-, benimse-…

Not: Artı ( + ) işareti yukarıda bilinçli olarak eklerin önüne getirilmiştir. türkçemizde isimlerin (adların) üzerine getirilen eklerden önce ” + ” fiillerin (eylemlerin) üzerine getirilen eklerden önce ise ” – ” işareti konulur.

Yorumunuz için teşekkürler