İnsanların Kötülüklerinden Şerrinden Korunmak İçin Dua

Cinler ve Şer İnsanlardan korunmak için yapacakları kötülükleri engellemek ve zarar görmemek için edilmesi gerekn dular nelerdir.okunan Dua
Kötünün şerrinden korunma duası

Allah kötülüklerden Korusun

İmam Zeynül-Abidin Ali ibni Hüseyn (as) buyurur ki, ben bu kelamları okuduğum zaman insanların ve cinlerin benim aleyhime yığılıb, bana zarar vereceklerinden korkmuyorum:

 

“Bismillahi ve billahi ve minallahi ve ilellahi ve fi sebilillah.
Allahumme ileyke eslemtu nefsi ve ileyke veccehtu vechi ve ileyke fevveztu emri, fehfezni bihifzil imani min beyni yedeyye ve min ğelfi ve en yemini ve en şimali ve min fevqi ve min tehti, vedfe` anni bihevlike ve quvvetike feinnehu la havle ve la quvvete illa billahil aliyyil azim”.

Tercümesi:
“Allahın adı ve zatı ile, Allahdan (bizi yaradan odur ve ona taraf döneceyiz) Allaha taraf ve Allah yolunda.
İlahi kendimi sana teslim etdim ve senin dergahına yüz çevirmişim ve işlerimi senin tarafına bırakmışım (sana tevekkül etmişim). Beni (sana olan kamil) iman sayesinde önden, arkadan , sağdan ve soldan və yerden ve gökden gelen belalardan öz küdret ve küvvetinle koru ve onları benden uzak et. Hakikaten Aziz ve büyük yaradandan başka küdret ve küvvet sahibi yokdur”.

Şu dua da insanların ve cinlerin şerrinden korunmak için riavayet edilmiştir: 
Bismillahirrahmanirrahim
“La İla İllallahu, aleyhi tevekkeltu ve hüve Rabbul-Arşil-Kerim, Ma şaaellahu kaane ve ma lem yeşe’ lem yekun. Eşhedu ennellahe ala kulli şey’in gadir. Ve ennellahe gad ehate bi-kulli şey’in ilmen. Ellahumme inni euzu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli daabbetin ente akhizun bi-nasiyetiha, inne Rabbi ala sıratin müsteqim.”

Alıntı

 

Yorumunuz için teşekkürler