Shadow

İnkılap Tarihi Kronolojisi tarih sıralaması ile bilgi

İnkılap Tarihi Kronolojisi tarih sıralaması ile bilgi

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

İNKILAP  TARİHİ KRONOLOJİSİ

DÖNEM ÖNEMLİ OLAYLAR TARİH
5. MEHMET

(Sultan Reşat) (1909-1918)

ü      Trablusgarp savaşı

ü      Uşi anlaşması ve 1. Balkan savaşının başlaması

ü      2. Balkan savaşının başlaması

ü      1. Dünya savaşının başlaması

ü      Çanakkale savaşı

ü      Ruslardan Muş ve Bitlis’in alınması

ü      Rusların 1. Dünya savaşından çekilmesi ve Kars ,Ardahan ve Batum’un alınması

 • 1911
 • 1912
 • 1912
 • 1914
 • 18 Mart 1915
 • 1916
 • 1917
6. Mehmet (Vahdettin) (1918-1922) ü      Mondros ateşkes anlaşması

ü      İtilaf devletleri donanmalarının İstanbul’a gelişi

ü      Yunanlıların İzmir’i işgal etmesi

ü      Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

ü      Amasya Genelgesi

ü      Erzuurm Kongresi

ü      Sivas Kongresi

ü      Mustafa Kemal’in Temsil Heyeti üyeleriyle Ankara’ya gelişi

 • 30 Ekim 1918
 • 13 Ekim 1918
 • 15 Mayıs 1918
 • 19 Mayıs 1919
 • 22 Haziran 1919
 • 23 Temmuz 1919
 • 4 Eylül 1919
 • 27 Aralık 1919
1920 ü      Son Osmanlı Mebusan meclisinin İstanbul’da toplanması

ü      Misak-ı Milli’nin Osmanlı mebuslar meclisinde kabulü

ü      Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu

ü      İstanbul’un İtilaf devletleri tarafından resmen işgali

ü      Urfa’nın düşman işgalinden kurtuluşu

ü      TBMM’nin açılışı

ü      Sevr Anlaşması’nın imzalanması

ü      Gümrü anlaşmasının imzalanması

 

 • 12 Ocak 1920
 • 28 Ocak 1920
 • 12 Şubat 1920
 • 16 Mart 1920
 • 11 Nisan 1920
 • 23 Nisan 1920
 • 10 Ağustos 1920
 • 2 Aralık 1920
1921 ü      1. İnönü savaşı

ü      Teşkilatı Esasiye Kanununun kabulü

ü      Londra Konferansının toplanması

ü      İstiklal Marşı’nın kabulü

ü      Moskova antlaşması

ü      2. İnönü savaşı

ü      TBMM tarafından Mustafa Kemal’e Başkomutanlık görevi verilmesi

ü      Sakarya Meydan savaşının başlaması

ü      Sakarya Zaferi

ü      Mustafa kemal’e Gazilik ve Mareşallik ünvanlarının verilmesi

ü      Kars anlaşması

ü      Ankara anlaşması

 • 10 Ocak 1921
 • 20 Ocak 1921
 • 21 Şubat 1921
 • 12 Mart 1921
 • 16 Mart 1921
 • 1 Nisan 1921
 • 5 Ağustos 1921
 • 23 Ağustos 1921
 • 13 Eylül 1921
 • 9 Eylül 1921
 • 13 Ekim 1921
 • 20 Ekim 1921
1922 ü      Büyük Taarruz’un başlaması

ü      Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın kazanılması

ü      Mustafa Kemal’in “Ordular ilk hedefinizAkdenizdir.İleri!” emrini vermesi.

ü      Türk ordusunun İzmir’e girmesi

ü      Mudanya ateşkes anlaşması

ü      Saltanatın kaldırılması

 • 26 Ağustos 1922
 • 30 Ağustos 1922
 • 1 Eylül 1922
 • 9 Eylül 1922
 • 11 Ekim 1922
 • 1 Kasım 1922
1923 ü      Lozan Barış anlaşmasının imzalanması

ü      Ankara’nın başket olması

ü      Cumhuriyetin ilanı ve Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı seçilmesi

 • 24 Temmuz 1923
 • 13 Ekim 1923
 • 29 Ekim 1923
1924 ü      Halifeliğin kaldırılması

ü      Tevhid-i Tedrisat kanununun kabulü

 • 3 Mart 1924
 • 3 Mart 1924
1925 ü      Şapka kanununun kabulü

ü      Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması

ü      Miladi Takvimin kabulü

 • 25 Kasım 1925
 • 30 Kasım 1925
 • 26 Aralık 1925
1926 ü      Türk medeni kanunun kabulü

ü      Türk kabotaj kanununun yürürlüğe girmesi

 • 17 Şubat 1926
 • 1 Temmuz 1926
1927-1928 ü      Mustafa Kemal’in büyük nutku okuması

ü      Türk harflerinin kabulu

 • 15-20 Ekim 1927
 • 1 Kasım 1928
1930 ü      Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkının verilmesi

ü      Menemen olayı ve Asteğmen Kubilay’ın şehit edilmesi

 

 • 3 Nisan 1930
 • 23 Aralık 1930
1934 ü      Soyadı kanununun kabulü

ü      Mustafa Kemal Paşa’ya “ATATÜRK”soyadı verilmesi hakkındaki kanunun kabulü

ü      Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi

 • 21 Haziran 1934
 • 24 Kasım 1934
 • 5 Aralık 1934
1936-1937 ü      Montrö Boğazlar Sözleşmesinin imzalanması

ü      Sadabat Paktı’nın imzalanması

 • 20 Temmuz 1936
 • 8 Temmuz 1937
1938-1939 ü      Bağımsız Hatay devletinin kurulması

ü      Atatürk’ün ölümü

ü      İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesi

ü      Hatay’ın anavatana katılması

 • 2 Eylül 1938
 • 10 Kasım 1938
 • 11 Kasım 1938
 • 30 Haziran 1939

Yorumunuz için teşekkürler