Shadow

ilk anayasalar Teşkilatı esasiye 1924 anayasası hakkında bilgi

Menemen Olayı 23 Aralık 1930  nedir sonuçları hakkında bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

TEŞKİLAT-I ESASİYE’NİN KABULÜ   20 OCAK 1921

 • 23 Maddedir.
 • Kısa olmasının nedeni o zamanın olağanüstü şartları ve acil ihtiyaçları karşılamak için hazırlanmış olması.
 • Güçler birliği ilkesi hakimdir.
 • TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir
 • Meclis Hükümeti sistemi vardır.
 • TBMM’nin üstünde güç yoktur.
 • Amasya Genelgesi ile gelişen milli hakimiyet ruhuna resmi bir kimlik verilmiştir.
 • Bu Anayasaya devletin yönetim şekli (cumhuriyet)29 Ekim 1923′de eklenmiştir.

  1924 ANAYASASI‘NIN KABULÜ   20 NİSAN 1924

 • Gerçek hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir anayasadır.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız millete verilmiştir.
 • Vatandaşın haklarının korunması için Danıştay kurulmuştur.
 • 1928′de Anayasadan “devletin dini İslam’dır” ibaresi çıkarılmıştır.
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.
 • 1937′de Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir.
 • Günün şartlarına göre en çok değişikliğe uğrayan Anayasa­dır
 • 1960′a kadar yürürlükte kalmıştır.

– İsviçre Medeni Kanunu’nun kabulü       17 Şubat 1926

– İsviçre Borçlar Kanunu’nun kabulü         8 Mayıs 1928

– Alman Ticaret Kanunu’nun kabulü        10 Mayıs 1928

Yorumunuz için teşekkürler