Shadow

İkinci Yeniciler kimlerdir özellikleri nelerdir

1950′li yıllarda “Birinci Yeniciler“in şiirine tepki olarak doğ­muştur. Garip akımına tepki olarak doğmakla birlikte, şi­irde biçimsel özgürlüğü sürdürdüler. Onlar gibi sür­realizm akımından etkilendiler.

ÖZELLİKLERİ:

1. Basit söyleyişi, şiir saymadılar.

2. Hayali önemsediler, anlam ve söz sanatların­dan yararlandılar, yoruma açık şiiri hedeflediler.

3. Şiiri akılcılıktan ve anlamdan uzaklaştırdılar.

4. Gerçeküstücülük etkisiyle soyutlamalara gittiler.

5. Duyguya ve çağrışma yaslandılar, düşünceyi düzyazıya özgü buldular.

6. Konuşma diline sırt çevirip, şiirleri halkın beğe­nisinden kaçırdılar.

Başlıca temsilcileri:

 Cemal Süreyya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, İlhan Berk, Ahmet Oktay

Yorumunuz için teşekkürler