Shadow

İkilemelerin Yazımı nasıl yazılır yazım kuralı

İKİLEMELERİN YAZIMI

Dilimizde ikilemeyi oluşturan sözcükler -yeni bir anlam yaratmadığı sürece- ayrı yazılır, araya hiçbir bir noktalama işareti konmaz:

Er geç başaracaksın.

Art arda dizilmişlerdi.

* Beni birdenbire karşısında görünce çok şaşırdı. (Bu cümlede “birdenbire” ikilemesi kalıplaşarak “aniden” anlamı kazanmıştır. Dolayısıyla burada birleşik yazılmaz zorundadır.)

Yorumunuz için teşekkürler