Shadow

İhsan Özsoy Kimdir hakkında yaşamı eserleri

1867’de İstanbul’da doğdu. 1944’te İstanbul’da öldü. Türk Heykeltraş

Sanayii Nefise Mektebi Alisi Heykel Şubesi’nin ilk öğrencilerindendir.

Bir rastlantı sonucu ve Osman Hamdi Bey’in aracılığıyla bu okula girdi. Oskan Efendi’nin öğrencisi oldu. 9 yıl öğrenim gördü.

 

1981 yılında Paris’e gönderildi. Bir süre Jan Baptist Gustave Deloye’un atölyesinde çalıştı.

Yorumunuz için teşekkürler