Shadow

I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI nedir

 

I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

 

I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

 

.Yaklaşık 10 milyon insan hayatını kaybetmiştir.
. Bazı büyük devletler yıkılmış, yeni devletler kurulmuştur. (Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya)
. Bazı devletlerde rejim değişikliği meydana gelmiştir. (Rusya’da kominizm, İtalya’da faşizm, Almanya’da nazizm, Türkiye’de cumhuriyet). Genel olarak cumhuriyet ağırlıklı rejimler kurulmuştur.
. Bazı devletlerde yönetimde değişiklikler olmuştur. (İttihat Terakkiciler yurt dışına kaçmış, Ahmet İzzet Paşa kabinesi kurulmuştur.)

 

. Yeni teknolojik silahlar kullanılmıştır. (Uçak, tank, denizaltı)
. Kurtuluş Savaşı’na sebep olmuştur.
. Mağlup devletlerle önce ateşkes, daha sonra barış antlaşmaları imzalanmıştır.

 

Bulgaristan ile Selanik Mütarekesi – Neuilly Barış Antlaşması

 

Osmanlı ile – Mondros Mütarekesi – Sevres Antlaşması

 

Avusturya ile – Willa Gusti Müterakesi – Saint Germain Barış Antlaşması

 

Almanya ile – Rethondes Müterekesi – Wersailles (Versay) Barış Antlaşması

 

Macaristan ile – Trianon Barış Antlaşması imzalanmıştır.

* Osmanlı Devleti Ortadoğu topraklarını kaybetmiştir.
* I. Dünya Savaşı’nın sonuçları özellikle (Versay Antlaşması) II. Dünya Savaşı’na sebep olmuştur.
* Milletler Cemiyeti (Cemiyeti Akvam) kurulmuştur.

 

 

Yorumunuz için teşekkürler