Shadow

Hz. Yunus’un duası Nasıldı

Hz. Yunusun duası – Yunus peygamberin duası,dilekleri gerçekleştiren dua

Hz. Yunus’un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua

(Allâhümme yâ Rabbî yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ bedî’as-Semâvâti ve’l-ardı yâ ze’l-Celâli vel-İkrâm yâ lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min’ez-zâlimîn).

Manası: “Allahım! Ey Rabbim! Hayy ve kayyum olan yer ve göklerin eşsiz yaratıcısı! Ey ikram ve celal sahibi! Ey kendinden başka ilah olmayan! Seni tenzih ederim. Ben nefsine zulmedenlerden oldum.” demekdir.

Yorumunuz için teşekkürler