Hoca Ahmet Yesevi ve Yesevilik,Yesevilik nedir,Yesevilik hakkında bilgi

Hoca Ahmet Yesevi ve Yesevilik,Yesevilik nedir,Yesevilik hakkında bilgi

Ahmet Yesevi Ve Yesevilik


Yesevilik İslam’da kadın-erkek denkliğini yaşatan Bektaşiliğin de beslendiği tasavvuf yolu ve ilk Türk tarikatı.

Hoca Ahmet Yesevi, babası İbrahim Şeyh ve Arslan Baba’dan tasavvuf eğitimi aldı ve hocasının ölümünden sonra Yusuf Hemedani’nin yanında eğitimini tamamladı. Türkistan’da faaliyetlerini sürdüren Ahmet Yesevinin yolu zamanla Yesevilik adını aldı. ‘Horasan Okulu’ olarak da adlandırılan tasavvuf akımının en önemli temsilcisi olan Ahmet Yesevi’den adını alan Yesevilik yolu, Türklere İslam’ı ve dervişliğin yollarını öğretmeyi amaçlamıştır. Bunun için İslam inancını, Türk gelenek, inanç ve yaşam tarzı ile sentezleme yolu seçilmiştir.

Ahmet Yesevi sonrası Yesevilik


Ahmet Yesevi’nin müridleri ve takipçileri ölümünden önce ve ölümünün sonrasında, 12.yy ortalarından itibaren diğer bölgeler gibi Anadolu’ya da gelerek görüşlerini yaymaya devam ettiler. Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük emekleri geçmiş olan Yesevilik, yetiştirdiği bir çok alimi dağınık Türkmen aşiretlerine yollayıp, devlet ve millet olma kavramlarının içini doldurmak için çalışmışlardır.Ahmet Yesevi Ve Yesevilik

Ahmet Yesevi’nin ardından irşad alan halifeler sırasıyla şöyledir: Mansur Ata, Harezmli Said Ata, Süleyman Hakim Ata, Abdülmelik Ata, Tac Hace, Zengi Ata, Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata ve Bedr Ata.

Yorumunuz için teşekkürler