Shadow

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919) hakkında kısa bilgi nedir

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919) hakkında kısa bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

HAVZA GENELGESİ (28 MAYIS 1919)

İzmir’in işgaline karşı yurdun çeşitli yerlerinde başlayan pro­testo mitingleri ve halkın heyecanını ortak bir çizgi üzerinde bir­leştirmek amacıyla yayınlanan genelgede;

  • Büyük ve heyecanlı mitingler yapılarak milli gösterilerde bulu­nulmalıdır.
  • Büyük devletlerin temsilcilerine ve İstanbul hükümetine uyarı telgrafı çekilmelidir.

 + Genelge askeri ve mülki amirlere gönderilmiştir.

ÖNEMİ:

  • Genelgeden sonra yurdun değişik yerlerinde düzenlenen mi­tingler, Havza Genelgesi’nin halk üzerindeki etkisini göstermek­tedir.
  • Mustafa Kemal Paşa Türk halkını Milli mücadele fikri etrafın­da birleştirmeye başlamıştır.
  • Mustafa Kemal 8 Haziran 1919′da İstanbul Hükümeti Harbi­ye Nezareti tarafından geri çağrılmasına rağmen emre uymamış ve Amasya’ya geçmiştir.

Yorumunuz için teşekkürler