Shadow

Hastanelerde kırmızı Sarı Yeşil alan nedir

hastanelerde kırmızı alan nedir hastanede yeşil alan ne demek triyaj renkleri hastanede sarı alan ne demek triyaj alanı ne demek hastanede kırmızı oda ne demek hastanelerde kırmızı oda nedir

 

  Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin uygulama ve usül esasları hakkında tebliğine göre renk kodlaması ve triyaj uygulaması.

 
Hastanelerdeki acil servislerde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için Sağlık Bakanlığı yeni uygulamalar getirirken, renk uygulaması Denizli Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlandı. Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Canural, basın mensuplarına sistemi anlattı. Triajın, çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemi olduğunu belirten Canural bu sistemle birlikte şikayetlerin azaldığına dikkat çekti. Triaj’ın amacının acil servise başvuran hastaların aciliyet derecelerinin belirlenmesi ve buna göre muayeneye alınması şeklinde. Bu sisteme göre hastalarımız kırmızı, sarı ve yeşil hasta grubuna ayrılacak. Kırmızı diye nitelendirdiğimiz hastalarımız, kalp krizi, büyük kanama olacak. Bu tip hastalar bekleme yapılmaksızın içeri alınır” dedi. Orta hastaların sarı, ayakta tedavi edilecek hastaların ise yeşil ile belirtildiğini ifade eden Canural, “Bu renk uygulamasının amacı acil servislerdeki izdihamı önlemek, sıra kavgalarını önlemek, bu tür olaylara izin vermemek. Tabi ki ağır hastalarımızın daha önce ekibe ulaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

Triaj uygulamasının faydalarını görmeye başladıklarını belirten Canural, “Acil servislerdeki şikayetler azaldı. Şu anda uygulamamız olumlu sürüyor. Biz de bundan memnunuz. Renk uyguluması birçok hastanede oluyor belki ama biz koltukları da renkli yaparak sarı hastanın sarı koltukta oturması gibi bir olay ilk defa bizim hastanemizde oluyor” diye konuştu 

 
 
RENK KODLAMASI VE TRİYAJ UYGULAMASI 
RENK ALAN VE VAKA NİTELİĞİ ÖRNEK DURUMLAR
Yeşil Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar. * Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı
* Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü
* Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti 
* Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler
* Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar
Sarı Kategori 1:Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuv kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar. *Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği   
* Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı
*Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı
  * Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)
  * Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta
  * İnatçı kusma
  * Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta
  * Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı
  * 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
  * Şiddetli karın ağrısı olan hasta
  * Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması
  * Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk 
  * Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta
   
Kategori 2:Orta ve uzamış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar.  * Basit kanamalar
* Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları
* Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu
* Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları
* Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller
* Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim
* Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular 
* Şiddetli olmayan karın ağrısı
* Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar
Kırmızı Kategori 1:Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır.  * Kardiyak arrest
* Solunumsal arrest
* Havayolu tıkanıklığı riski
* Major çoklu travma
  * Solunum sayısı < 10/dakika
  * Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar
  * Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar
  * Devam eden veya uzamış nöbet
   
  * İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması 
Kategori 2:Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.  * Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar
  *Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski 
  * Dolaşım bozukluğu
   -Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu
   -Kalp hızı<50 veya >150 olması
   -Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon 
  * Akut hemiparazi/disfazi
  * Letarji ile birlikte ateş (her yaş)
  * İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması
  * Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma
  * Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı
    -Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı
  * Davranışsal/Psikiyatrik
   -Şiddet içeren agresif davranışlar
   -Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar

Yorumunuz için teşekkürler