Harry Houdini kimdir hayatı hakkında

Harry Houdini kimdir hayatı  hakkında (Harry Houdini Kimdir? – Harry Houdini Hakkında

(1874-1926). Houdini tak­ma adıyla sihirbazlık ve gözbağcılık gösterileri yapan Erik Weisz, özellikle her türlü zincir, ip, kelepçe gibi bağlardan ve kilitli sandıklar­dan kurtulmakla ün kazanmıştı.
Macaristan’dan ABD’ye göç etmiş yoksul bir haham olan babası ölünce. Erik ip cam­bazlığı ve gözbağcılıkla ailenin geçimini sağla­maya çalıştı. Yaptığı işi çok ciddiye alıyor, bu konuda bulabildiği her kitabı okuyordu. Fransız gözbağcı Robert Houdin’den esinle­nerek Houdini adını aldı. Başarısı üç buluşa dayanıyordu: Çoğu kilitlerin içi aslında çok basitti, çok az insan çözülemeyecek düğümler atabiliyordu ve kelepçeler belli bir biçimde duvara vurulduğunda açılıveriyordu.
Bütün bunları o zamana kadar benzeri olmayan bir sahne gösterisinde gerçekleştirdi. Sahneye ipler, zincirler, kilitli bir sandık koyuyor ve izleyicilerden herhangi birinin kendisini kaçamayacak gibi sımsıkı bağlama­sını istiyordu. Houdini nasıl bağlanırsa bağ­lansın iplerinden kurtuluyordu. Daha sonra polislerden kendisini kelepçeleyip bir hücreye kilitlemelerini istedi ve oradan da kurtulmayı başardı. Houdini ağzı dikili bir çuvalın içinde kendini ırmağa attırdıktan sonra, az önce içinde bulunduğu çuvalı kolunun altına koyup yüzerek kıyıya çıktı. Aslında Houdini’nin başlattığı “kaybolan fil” ve “tuğla duvardan geçme” gibi günümüzdeki gözbağcıların da kullandıkları birtakım sahne gösterileri yal­nızca beceri değil, aynı zamanda çeviklik ve tam bir özdenetim gerektiriyordu.


Houdini en büyük başarısını 1920’lerde ABD turuna çıktığında gösterdi. O sırada ABD’de bazı şarlatanlar ruhlarla konuştukla­rını ileri sürerek bu yoldan para kazanıyorlar­dı. Houdini onların kullandıkları hileleri anla­yıp bu gösterileri kendisi düzenleyerek onla­rın aslında gözbağcılık yaptıklarını kanıtladı. A Magician Among the Spirits (1924; “Ruhlar Arasında Bir Sihirbaz”) adlı, bu medyumların hilelerini açıklayan bir kitap da yazdı. Encyc-lopedia Britannica’nınj 13. baskısı için gözbağ­cılık konusunu Houdini yazmıştır.
Mide kaslarını en s£rt darbelere dayanacak biçimde geliştiren Houdini, onu görmeye gelen birisinin kaslarını germesine fırsat kal­madan attığı yumruk sonucu öldü.


MsxLabs & TemelBritannica

Yorumunuz için teşekkürler