Shadow

Guslün farzları nelerdir, Hanefi ve Şafii mezhepleri açısından neler söylenebilir?

Guslün farzları nelerdir, Hanefi ve Şafii mezhepleri açısından neler söylenebilir?

 

Gusül, “özel bir şekilde vücudun tamamına temiz su dökmek”
şeklinde tarif edilmektedir. Gusül abdesti, Kur’ân’ı Kerîm’de:
“Cünüp iseniz tastamam yıkanın (boy abdesti
alın.)” âyet-i kerîmesiyle farz kılınmıştır.
Hadesten tahâretten sayılan gusül abdestinin Hanefî mezhebine
göre üç farzı vardır. Bunlar:
1- Mazmaza (ağza üç defa su vermek),
2- İstinşâk (burna üç defa su vermek),
3- Bütün vücûdu hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.
Şâfiî mezhebine göre de guslün farzları üçtür:
1- Niyet,
2- Bedende bulunan –eğer varsa- necâsetin giderilmesi,
3- Bedenin tamamını suyla yıkamak.
Hanefî mezhebinde farz olan mazmaza ve istinşâk Şâfiî mezhebinde
sünnettir. Şâfiî mezhebine göre farz olan niyet de Hanefî
mezhebinde sünnettir.
Guslün, cünüplük hâlinin vücutta yol açacağı yorgunluk ve
gevşekliği giderme, bedende yeni bir denge kurma, kan dolaşımını
düzene koyma ve kişiyi ibadet iklimine hazırlama gibi beden
ve ruh sağlığı açısından birçok yararı vardır. Bunlardan başka
bizim bilemediğimiz daha birçok faydaları olabilir.
(Kadın ve Aile İlmihali – Işık Yayınları)

 

Yorumunuz için teşekkürler