Shadow

Gönül almak.. üzerine

Dünya hayatında en değerli şeylerden birisi, insanların gönüllerini kazanmaktır. 
Daralan, sıkıntı içinde olan bir insanın imdadına yetişmekten daha güzel ne olabilir ki?!.. 

Dertlilere derman, çaresizlere çare olmak ne büyük bir iştir! Maalesef bugün, 
‘gönül kazanma’ işini biraz aksatıyoruz. Dünya işlerine o kadar dalmışız ki, 
büyüklerimizin üzerine titrediği gönlü kazanmak ve hoş tutmak bir yana, 
kolayca kırar hâle gelmişiz. Gönül almak çok zor; ama kırmak ise kolaydır ve 
gönlün tamiri oldukça güçtür.

Gönül bir defa kırılmaya görsün, üzerinde çatlaklar oluşur, 
her ne kadar düzeltmeye çalışsak da. 

“Kopunca bir teli bağlansa da düğümlü kalır, 
Dokunma gönlüme şart-ı mahabbet öyle değil.” 
Muhyiddin Raif 

Gönül almak, inancımızın bir gereğidir. Gelip geçici olan dünya hayatında, 
fânîyi bâki kılmanın yolu iyi ve güzel işler yapmaktan geçiyor. 

Atalarımız bu hususu gâyet iyi anlamış; insan gibi yaşamanın, 
hak ve hakikatin yolunun gönülden geçtiğini görmüş, bu heyecanı tâ içlerinde yaşamış, nerede bir kırık gönül varsa tamire koşmuş, ALLAH’a (cc) ve Peygamber’e (sas) saygısızlık olur korkusuyla, gönülleri kırmaktan, incitmekten sakınmıştır. 

“Gönül Çalab’ın tahtı, 
Çalap gönüle baktı. 
İki cihan bedbahtı, 
Kim gönül yıkar ise.” 
Yunus Emre 

Ecdadımızın bu davranışı bizler için önemli birer mirastır. 
Bizler bu mirasa sahip çıkmalıyız. Gönüllerimizde inkişaf ettirmemiz gereken sevgi hazinesini, herkese dağıtmalıyız. 

Bir kez gönül yıktın ise 
Bu kıldığın namaz değil…

“Hor görme derviş fakiri hor deyip kılma nazar, 
Kalbinin köşesinde rahmet-i Rahman gezer.” 
Lâedrî 

“Dest-i Kudretle yapılmış sun’-ı Mevlâdır gönül, 
Secdegâh-ı Kibriyâdır yıkma kalbin kimsenin.” 
Lâedrî 

“Bir bahçeye giremezsen, 
Durup seyran eyleme. 
Bir gönlü yapamazsan, 
Yıkıp viran eyleme.” 
Yunus Emre 

“Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil!” düstûruyla, 
birbirimize karşı saygı ve sevgi göstermeyi bilmeli; en şerefli ve 
en güzel şekilde yaratılışımızın gereği olarak gönlümüzdeki cevherleri sergilemeliyiz. 

Haydi gönül alma.. zengini siz olun.!! selam dua ile

Yorumunuz için teşekkürler