Shadow

Fiilden İsim Yapan Ekler nelerdir örnek kelimeler

Dilimizde eylemlerin üzerine gelerek onlardan adlar (isimler) türeten eklere Fiilden İsim Yapan Ekler adı verilir. En çok kullanılanlar şunlardır:

-me: karma, umursama…

-mek: gülmek, yemek, çakmak…

-iş: özleyiş, duyuş, bakış…

-(i)m: uçurum, geçim, ölçüm…

-i: yazı, sayı, doğu …

-k: yanık, açık, tarak …

-gi: sevgi, uy{u)ku, örgü…

-ek: erek, bıçak, korkak…

-gin: kırgın, yetişkin, solgun…

-{i)n: ekin, yığtn, akm …

-gen: unutkan, çahşkan, sıkılgan…

-geç: yüzgeç, süzgeç, utangaç …

-ti: bulantı, çalkantı, yaşantı …

-inti: esinti, sıkıntı, üzüntü…

-(i)t: yakıt, geçit, umut…

-enek: gelenek, olanak, tutanak…

-ici: boğucu, yakıcı, yıkıcı…

Yorumunuz için teşekkürler