Shadow

Fiilden Fiil Yapan Ekler nelerdir örnek kelimelr

Dilimizde fiillerin (eylemlerin) üzerine gelerek onlardan tekrar fiiller türeten eklere Fiilden Fiil Yapan Ekler adı verilir. En çok kullanılanlar şunlardır:

-(i)l: görül-, vurul-, soyul-…

-{i)n: bakın-, dövün-, gezin-…

-{i)ş: bakış-, dövüş-, yazış…

-t: okut-, uyut-, söylet…

-dir: saldır-, yazdır-, sordur…

-ir: pişir-, bitir-

-(e)r: gider-, çıkar-, …

Yorumunuz için teşekkürler