Shadow

Eş Anlamlı Sözcükler nedir örnek kelimeler kelime örnekleri

EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

Anlamları aynı olan farklı yazılıştaki sözcüklerdir. Türkçe bir sözcüğün, yabancı bir dilden dilimize girip yerleşen karşılığı, eşanlamlılığı yaratır. Yakın anlamlı sözcükler de eşanlamlı gibi birbirinin yerine kullanılabilir.

millet- ulus

vatan- yurt

fert- birey

süslemek- bezemek- donatmak (yakın anlamlı)

Türkçede eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir. Ancak kalıplaşmış, yerleşmiş söyleyişlerde bu her zaman mümkün olmaz. Bu nedenle Türkçe karşılığı olan bazı yabancı sözcükler dilde kullanılmaya devam etmektedir. Örneğin;

“Kalp-yürek” eş anlamlı sözcüklerdir; ancak bazı söyleyişlerde “kalp” sözcüğü “yürek” sözcüğüyle karşılanamamaktır. Bu nedenle iki sözcük de kullanılmaktadır.

Kalp hastalığı, kalpsiz kişi,

Kalp, kalbe karşıdır.

Yorumunuz için teşekkürler