Ekonomik İktisadi Kalkınma nedir hakkında etkileri nelerdir

Ekonomik/İktisadi Kalkınma nedir ne anlama gelir tanımını sizin için derledik . Ayrıca etkilerinide kısaca öğrenebilirsiniz

ekonomik büyüme ve kalkınma nedir,ekonomik büyüme ve gelişme nedir,iktisadi büyüme ve kalkınma nedir,ekonomik büyüme gelişme ve kalkınma nedir,ekonomik büyüme ve kalkınma,
ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili makaleler


Ekonomik/İktisadi Kalkınma
Kalkınma, büyümeyi de içine alan daha geniş bir kavramdır. Kalkınma deyince ekonomide meydan gelen gelişme, yani bilgisayar, hastane, okul, doktor vb. sayısındaki artış kastedilmektedir. Ayrıca bu kavram daha çok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için kullanılmaktadır. Çünkü gelişmiş ülkeler kalkınma sorununu çözmüştür.

İktisadi Kalkınma, İktisat Kalkınma

Bir ekonomide üretim ve kişi başına gelirin arttırılması yanında, sosyo-kültürel yapının da değiştilirmesi ve yenileştirilmesini de içeren kavramdır.

Az gelişmiş ülkeler için kullanılan kalkınma terimi, bu açıdan sadece ulusal gelirin büyüme oranı gibi yalnızca sayısal bir büyüklükteki değişmelerle açıklanamamaktadır. Kalkınma süreci ulusal geliri ve üretimin zaman içinde sayısal olarak artması yanında, kurumlardaki köklü değişiklikleri, ekonomik ve toplumsal yapının yeniden düzenlenmesini, halkın değer yargılarını da, dünya görüşünde ve davranış kalıplarındaki değişmeleri de içeren çok geniş kapsamlı bir süreçtir.

Kalkınma ölçüsü olarak kullanılabilecek ekonomik ve sosyal ölçütler şunlardır: Ekonomik Ölçütler: Milli gelir düzeyindeki reel artış, kişi başına düşen reel milli gelir artışı, gelir dağılımı vb.

Sosyal Ölçütler: Okuma-Yazma Oranı, bebek ölüm oranları, kişi başına düşen doktor sayısı, kişi başına düşen protein miktarı, okullaşma oranı, gazete, dergi okuma oranları, kişi başına kağıt tüketimi vb.

Yorumunuz için teşekkürler