Shadow

Edat Tümleci nedir cümlenin öğeleri örnek cümleler

EDAT TÜMLECİ

Yüklemin anlamını araç, birliktelik, Özgülük gibi ilgiler kurarak tamamlayan tümleçlerdir.

“ile” ve “için” sözcükleri kendinden Önceki sözcüklerle birleşerek edat tümleci oluşturur.

Ankara’dan uçakla döndük. (Araç)

Koştuğu için yorulmuş. ( Sebep )

Bu konuyu babamla tartıştık. ( Birliktelik )

Yorumunuz için teşekkürler