Shadow

Doğal Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesi

Doğal Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesi
Doğal Kaynaklarımızın Bilinçsizce Tüketilmesi

Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan faydalanırız. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve madenler doğal kaynaklarımızı oluşturur. İnsanların bilinçsizce tüketilmesinden dolayı bu kaynaklar hızla tükenmektedir. Bizim görevimiz ise doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak ve korumaktır.

Havanın çeşitli şekillerde kirletilmesi, bu kirliliğin yağmur suları ile yeryüzüne inerek akarsu, yer altı suları ve toprağa karışması, orada yaşayan canlıları olumsuz yönde etkiler. Su, sağlıklı bir hayatın devamı için canlıların gereksinim duyduğu en önemli doğal kaynaklardandır. Yaşamın doğal kaynağı olan toprağa bırakılan zararlı katı ve sıvı atıklar, zamanla toprağın özelliğini kaybetmesine neden olur. Verimliliğini yitiren toprak, üzerinde yaşayanları besleyemez duruma gelir. Bitki örtüsünden yoksun kalan toprak, sularla taşınarak gölleri doldurur ve oradaki canlıların yok olmasına neden olur. Madenlerden; sanayi alanında, enerji elde etmede ve başka alanlarda yararlanmaktayız. Yapılan araştırmalara göre çok önemli birer enerji kaynağı olan petrol, kömür ve doğal gaz, yeni yataklar bulunmazsa, aşırı kullanılmaları nedeniyle çok kısa bir zaman sonra tükenecekleri belirtilmektedir. 

Tüm bunların sonucunda doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak aslında bir zorunluluktur. Günlük yaşamımızda bu özeni göstermeliyiz ve edindiğimiz bilgileri çevremizle paylaşarak sorumlu kişi sayısını da arttırmalıyız.

alıntı

Yorumunuz için teşekkürler