Shadow

Dirilişin Destanı Soru Cevap çalışma

Dirilişin Destanı Soru Cevap çalışma

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridir. ödev yardım

 

Türk ordusu Kütahya Eskişehir Savaşlarında niçin Sakarya Nehri’nin doğusuna çekildi?
   İnönü muharebelerinde yenilen yunanlılar, takviye askerler getirmişler ve İngilizlerden yeni silah alarak Türk Ordusunun toparlanmasına izin vermeden saldırmak istemiştir. Kütahya- Eskişehir muharebelerinde  (10-24 Temmuz) ordumuz yenilince kaybı azaltmak için M. Kemal ordunun Sakarya ırmağının doğusuna çekilmesini istemiştir.

Bu durum halkı nasıl etkilemiştir?

   Ordunun çekilmesi halkı telaşlandırmış güven biraz azalmıştır, bazıları TBMM. nin Kayseri’ye taşınmasını istemiştir. Bazı milletvekilleri de “Ordu nereye gidiyor, millet nereye götürülüyor, bu gidişin elbet bir sorumlusu vardır” diyerek suçluyorlardı.
 
5 Ağustos’ta M. Kemal’e niçin Başkomutanlık verildi?
   M. Kemal’i sevmeyenler başarısız olur ve liderlikten çekilmek zorunda kalır diye, sevenler ise başaracağına inandıkları için  Başkumandan yaparak meclisin yetkilerini M. Kemal’e vermişlerdir.

8 Ağustos’taki Tekalif-i Milliye Emirleri niçin çıkarılmıştır?
   M. Kemal başkumandanlık yetkisini kullanarak ordunun ihtiyacını karşılayabilmek için milli ihtiyaçlar emrini çıkarmış ve her aileden daha sonra verilmek şartıyla yiyecek ve giyeceğinin %40 nı, taşıt ve binek hayvanlarının %20 sine, ve orduya malzeme yapımında zanaatı olanlara yükümlülük getirdi.

Sakarya Meydan muharebesi nasıl gerçekleşmiştir?
Yunan saldırısı ile başlayan savaş 23 Ağustosta başlamıştır. M. Kemal “hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça bırakılamaz” diyerek 22 gün 22 gece süren savaşı 13 Eylülde kazanmıştır.

Sakarya savaşının sonuçları nelerdir?
1)Türklerin 1683 Viyana Kuşatmasından beri süren geri çekilmesi sona erdi.
2)19 Eylülde M. Kemal’e TBMM “Gazilik” ve “Mareşallik” unvanı verdi.
3)Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan  ile 13 Ekimde Kars anlaşması yapıldı ve Moskova anlaşması onaylanarak Rus sınırı belirlenmiş oldu.
4)20 Ekim’de Fransa ile Ankara anlaşması yapıldı.

Ankara anlaşmasının önemi nedir?
1)Bu anlaşma ile Fransa Hatay dışında işgal ettiği yerlerden çekildi. Ancak Hatay’daki Türklere geniş yetkiler veriliyordu.
2)İşgalcilerden birisi Misak-i Milliyi tanımış oldu.
3)Güney cephesindeki birliklerin tamamı Batı cephesine aktarıldı.

Yorumunuz için teşekkürler