Shadow

Deniz Feneri hakkında bilgi

 

Deniz Feneri hakkında bilgi

 

Deniz Feneri –   Deniz Feneri Nedir

 

 

 

Herhangi bir trafik işaretinin olmadığı ,tehlikeli noktaları ,geçitleri,dönemeçleri, yakın şehirleri ve kasabaları, demiryolu geçitlerini,toprak kaymalarını işaret eden levhaların bulunmadığı bir karayolu düşünebilir misiniz?

 

Karayollarında bu tür uyarıcı, rehberlik edici işaretlerin var olmasının gerektiği gibi denizdeki vasıtalara yol gösterecek, tehlikeleri belirtecek bir deniz fenerinin varlığı da şarttır.deniz fenerinin ışığı, denizcilere limanın girişini aydınlatır.Denizde bulundukları yeri,yakın sahilin durumunu belirtir. Onları, kayalıklar, sığ geçitler ve benzeri tehlikelere karşı uyarır.

 

 

 

İlk deniz fenerleri,üzerinde maden kaplar içinde alev saçan odunların ,kömür ateşlerinin yandığı alçak kulelerdi. Büyük bir ihtimalle,insanların gemiyle denize açıldığı çok eski zamanlarda bile vardı.Kesin bir tarih belirtmek gerekirse, bunların ilk olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Fakat M. Ö. 7. yüzyılda, Çanakkale Boğazında o zamanki adıyla Sigeum Burnu’nda ünlü bir deniz fenerinin varlığını tarih belgeleri kaydetmektedir.

 

Eski zamanların en ünlü deniz feneri,Mısır’da İskenderiye’deki mermer yapılı fenerdi. Üzerinde kurulmuş olduğu küçük adanın, FarosHin adını taşıyordu. Yaklaşık olarak l. 000. 000 dolara çıkmıştı (14. 000. 000 Türk lirası). Dünya tarihindeki 7 harikadan biri olarak bilinir. M. Ö. 3. yüzyıldan beri,parlak ve çok uzaklardan görülebilen ışığıyla İskenderiye’ye , gemilere kılavuzluk etmiştir.

 

Eski Romalılar da ünlü denizfenerleri kurmuşlardı. Bunlardan biri, Fransa’da Boulogne sahillerindedir. 17. yüzyılda hâlâ kullanılıyordu. Ancak, o çağda yapılan denizfenerlerinin, günümüzdekilerle kıyaslanamayacağını özellikle belirtmeliyiz. O devrin denizfenerleri, şimdikilere oranla daha küçüktü.Kuru ve sağlam toprak üzerinde kurulacak bir denizfeneri, kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Fazla paraya mal olmaz. Fakat dev dalgaların çarptığı kayalıklarda veya sığ kumsallarda , anaforlu çevrelerde denizfeneri kurulması işi son derece güç ve masraflıdır. Denizfenerlerinin kulesi sağlam taştan, taş-beton karışımından olabilir. Bu konuda en güvenilir malzeme işlemesi çok güç olan granittir. Modern denizfenerlerinin kule yapısında, döküm demir-çelik karışımından da yararlanılmaktadır.

 

Yorumunuz için teşekkürler