Shadow

CUMHURİYETİN İLANI 29 EKİM 1923 nedir sonuçları hakkında bilgi

CUMHURİYETİN İLAN29 EKİM 1923 nedir sonuçları hakkında bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

CUMHURİYETİN İLAN29 EKİM 1923

 • Kurtuluş savaşı yıllarında sürekli milli egemenliğin önemi vur­gulanmıştır.
 • TBMM’nin varlığı cumhuriyetin ilanını gerektiriyordu.
 • Ankara’nın başkent olarak ilanının ardından rejim tartışmala­rı başladı.
 • 1923 Ekim’inde Ali Fethi Bey hükümetinin istifasıyla ortaya bir hükümet bunalımı çıktı.
 • Meclis hükümeti, sistemi yüzünden yeni bir hükümetin kurul­ması gecikiyordu.
 • Hükümet bunalımını çözmek ve rejim tartışmalarını sona erdirmek amacıyla Mustafa Kemal Paşa’nın teklifiyle Cumhuri­yet ilan edildi.

SONUÇLARI

 • Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi.
 • Hükümet bunalımı sona erdi.
 • Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
 • 1921 Anayasası’na devletin rejimi, dili, dini, başkenti ile ilgili maddeler eklendi.
 • Mustafa Kemal Paşa          – İlk Cumhurbaşkanı
 • İsmet Paşa                          – İlk Başbakan
 • Fethi (Okyar) Bey               – İlk TBMM başkanı seçildiler.

Yorumunuz için teşekkürler