Shadow

Cumhurbaşkanının Görev ve yetkileri kısaca nelerdir.

Cumhurbaşkanının ülkemizdeki Görevleri yetkileri ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak istediyseniz doğru yerdesiniz. Yazımızda Cumhurbaşkanının Görevleri Hakkında Bilgi bulabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı yasama, yargı ve yürütme üzerinde pek çok hakka sahiptir. Cumhurbaşkanının bu alanlardaki görevleri şunlardır:

Cumhurbaşkanının Yürütmeyle İlgili Görevleri:

Kararnameleri imzalamak.
Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.
Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.
YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.
Gerek görürse Bakanlar kurulu’na başkanlık etmek.
Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.
Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.
TBMM adına TSK Başkomutanlığı’nı temsil etmek.
TSK’nin kullanılmasına karar vermek.
MGK’yı toplantıya çağırmak.
Genelkurmay Başkanı’nı atamak.

Cumhurbaşkanının Yasamayla ilgili Görevleri:

Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesi’ne iptal davası açar.
TBMM’de seçimlerin yenilenmesine karar vermek.
Yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapar.
TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırır.
Kanunları yayınlar.
Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne yollar.
Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.

Cumhurbaşkanının Yargı ile ilgili Görevleri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek
Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.
Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek
Danıştay’ın üyelerinin ¼’ünü seçmek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek

Yorumunuz için teşekkürler