Shadow

Cümle türleri Sıralı Cümle nedir örnekler örnek

SIRALI CÜMLE

En az iki bağımsız cümlenin sıralanmasıyla oluşan, aralarındaki anlam bağıntısı olan, virgül ya da noktalı virgülle ayrılan cümlelere “sıralı cümle” denir.

Beni uzaktan gördü; // yanıma yaklaştı// elimi sıktı.

1 .bağımsız cümle 2.bağımsız cümle 3.bağımsız cümle.

□ Sıralı cümlelerdeki bağımsız cümleler, basit ya da birleşik cümle olabilir.

Onun konuşmasından hoşlanır. // sadece dinlerdi.

1.cümle (bileşik cümle)

2. cümle (basit cümle)

* Sıralı cümleler, ortak öğeli olabilir. Bu tür cümlelere, bağımlı sıralı cümle denir.

Bu dallarla kendimize atlar yapar. // cirit oynardık.

Okula hep gelirim, giderim.

Yorumunuz için teşekkürler