Eylül 27, 2021

Cümle türleri Bağlı Cümle nedir örnekler örnek

BAĞLI CÜMLE

En az iki cümlenin sıralanmasıyla oluşan ve aralarındaki anlam bağıntısı bağlaçlarla sağlanan cümlelere “bağlı cümle” denir.

Çok konuştu: // ama onu ikna edemedi.

1 .cümle bağlaç 2. cümle

Seninle gelirim; // fakat bir şartla.

□ Bağlı cümleler de ortak öğeli olabilir.

Bu durumdan kurtulmak için çareler arıyor, fakat bir türlü bulamıyordu. (Özne)

Ne kendi geldi ne haberi. (Yüklem)

Aşağıdaki cümleleri inceleyerek, yüklemlerini ve eylem bildiren diğer sözcükleri gösterip yapılarına göre çeşidini belirtiniz.

Her sabah Hisar Iskelesi’nden vapura binerdi. (Basit)

Bursa’yı arkada bırakıp ovalara daldık. ( )

Beni sevgiyle selâmladı, elimi sıktı, hatırımı sordu, ( )

Mehmet Ali, bavullarını duvarın dibine koydu ve sonra dışarı çıktı. { )

Yarın işin varsa, daha sonra görüşelim. ( }

Öğretmenine ödevini yapmadığını söyledi.