Shadow

Çoğul Adlar ( Çoğul İsimler) nedir örnekler hakkında bilgi

Çoğul Adlar ( Çoğul İsimler) nedir örnekler hakkında bilgi açıklma özellikler

 

Çoğul adlar, büyük ünlü uyumuna göre değişen “-ler” ekini alırlar.

Çokluk İsimlerinin Anlamları: a. Sözcüğe çokluk anlamı katar:

Okullar açıldı. insanjar çok gaddar.

b. Aile anlamını verir, “-gil” ekinin yerini tutar:

Ayşeler bize gelecek. (Ayşegil)

Yazı dedemlerde geçirdik, (dedemgil)

c. “Her” belgisiz sıfatının görevini üstlenir:

Sabahları süt içerim. (Her sabah)

İnsaniar, mutlu olmak ister. (Her insan)

d. Abartma anlamı katar:

Dünyalar benim oldu.

Sabahlara kadar çalıştık.

e. Yaklaşık anlamı katar:

Dayım, kırk beş yaşlarındadır.

Onunla akşam saatlerinde karşılaştım.

f. Belli ve ünlü bir topluluğu vermek için kullanılır:

Kırk Haramiler, Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler…

g. Zamanda ve durumda sürekliliği belirtir:

Soğuklar bastırdı.

Gürültüler beni rahatsız etti.

Bir zamanlar bunlar modaydı.

h. Soy, sülale, küme anlamı katar:

Osmanlılar bölgeye egemen oldu.

Toroslar, alageyiğin yaşam alanıdır.

ı. Saygı anlamı katar:

Beyefendi odasındalar mı?

Müdür beyler geldi mi?

i: Varlığın birden fazla sahibi olduğunu gösterir. (3. çoğul kişi iyelik eki):

Zor duruma düşünce arabalarını satmışlar.

Kitapları yırtıldı.

NOT: Özel adların mübalağa (abartma), benzerlik, aynı adı taşıyanlar ve aile anlamı taşımak için “-ler” eki alışını unutmamak gerekir.

Yorumunuz için teşekkürler