Shadow

Çevremizdeki Milli Kültürü Yansıtan Ögeler

 Çevremizdeki Milli Kültürü Yansıtan Ögeler Nelerdir

Millî kültür, bir millete kimlik kazandıran, diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan, tarih boyunca meydana getirilen o millete ait maddî ve manevî değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Bir toplumu millet yapan ve onun bütünlüğünü sağlayan millî kültürdür. 

Milli Kültür Öğeleri yada Unsurları

Sanat (Müzik, Edebiyat, vb.)

Dil

Din

Güzel Sanatlar (Resim, Heykel vd.)

Felsefe

Temel Bilimler (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji)

Sosyal Bilimler (Hukuk, Ekonomi, Sosyoloji vd.)

Teknoloji

Mimari

Çevremizde Milli Kültürümüzü oluşturan geleneklerden örf ve adetlerimizden bazıları şunlardır:

yemeklerimiz,giysilerimiz,oyunlarımız,türkülerimiz ve en önemlisi ise Türk dilidir.Bana göre,dilini kaybetmiş bir millet milli benliğini,değerini,üzünü, daha doğrusu herşeyini kaybetmiştir.Dil düşünmenin amacıdır.Düşünmeyen insanların fikir yürütme gibi şansları yoktur.Dil ile düşünce arasındaki sıkılık milli hissin oluşmasında etkilidir.Millli bir his, ancak o milletin dili ile oluşturabilir. Her millet, ancak kendine özgü bir dil ile milli hislerini kuvvetlendirip yayabilir.

Yorumunuz için teşekkürler