Denklem Kurma Problemleri konu anlatımı

 Denklem Kurma Problemleri (Yazılı Anlatım)  DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ A. PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ Ü Bir soruyu çözmek için verilen zamanın % 75 ini soruyu anlamaya, % 17 sini çözme yolunu oluşturmaya % 8 ini de soruyu çözmeye ayırmalısınız. Buna göre, soruları çözerken; Soru, verilenler ve istenen anlaşılana kadar okunur. Verilenler matematik diline çevrilir. Denklem çözme metodları … Devamını oku…

Denklem Çözme konu anlatımı

ygs  Denklem Çözme (Yazılı Anlatım)  DENKLEM ÇÖZME BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER A. TANIM a ve b gerçel (reel) sayılar ve a ¹ 0 olmak üzere, ax + b = 0 eşitliğine birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü, denklemin kökünün oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi denir. B. EŞİTLİĞİN ÖZELİKLERİ Denklem çözümünde aşağıdaki özeliklerden yararlanırız. Bir eşitliğin … Devamını oku…

Oran Orantı konu anlatımı

 ygs  Oran Orantı (Yazılı Anlatım)  ORAN – ORANTI A. ORAN a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,  ye a nın b ye oranı denir. • Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz. • Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir. • Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır. • Oranın sonucu birimsizdir. … Devamını oku…

Köklü İfadeler konu anlatımı

ygs Köklü İfadeler (Yazılı Anlatım)  KÖKLÜ İFADELER A. TANIM n, 1 den büyük bir sayma sayısı olmak üzere, xn = a denklemini sağlayan x sayısına a nın n yinci dereceden kökü denir. B. KÖKLÜ İFADELERİN ÖZELİKLERİ 1) n tek ise,  daima reeldir. 2) n çift ve a < 0 ise,  reel sayı belirtmez. 3) a ³ 0 ise,  daima reeldir. 4) a ³ 0 ise,  5) n tek ise,  6) n … Devamını oku…

Üslü İfadeler yazılı konu anlatımı

 ygs Üslü İfadeler (Yazılı Anlatım)  Üslü İfadeler A. TANIM a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere, ifadesine üslü ifade denir. k × an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir. B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ a ¹ 0 ise, a0 = 1 dir. 00 tanımsızdır. n Î  ise, 1n = 1 dir. (am)n = (an)m = am×n Pozitif … Devamını oku…

Çarpanlara Ayırma konu anlatımı

 Çarpanlara Ayırma (Yazılı Anlatım)  ÇARPANLARA AYIRMA   A. ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALMA En az dört terimi olan ifadeler ortak çarpan parantezine alınacak biçimde gruplandırılır, sonra ortak çarpan parantezine alınır. B. ÖZDEŞLİKLER 1. İki Kare Farkı – Toplamı 1) a2 – b2 = (a – b)(a + b) 2) a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab 3) a2 + b2 = (a – b)2 + … Devamını oku…

ygs Sayılar sayı kümTemel Kavramlar (Yazılı Anlatım)

ygs Sayılar  sayı kümTemel Kavramlar (Yazılı Anlatım)  TEMEL KAVRAMLAR A. SAYI 1. Rakam Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. 2. Sayı Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir. abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur. Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam olmayabilir. B. SAYI KÜMELERİ 1. Sayma Sayıları {1, 2, 3, 4, … , n , …} … Devamını oku…

Mutlak Değer (Yazılı Anlatım)

 ygs Mutlak Değer (Yazılı Anlatım)  MUTLAK DEĞER   A. TANIM Sayı doğrusu üzerinde x reel (gerçel) sayısının orijine olan uzaklığına x in mutlak değeri denir. |x| biçiminde gösterilir. Bütün x gerçel (reel) sayıları için, |x| ³ 0 dır. B. MUTLAK DEĞERİN ÖZELİKLERİ |x| = |–x| ve |a – b| = |b – a| dır. |x × y| = |x| × |y| … Devamını oku…

Sayılarda sıralama yazılı konu anlatımı

 Sıralama (Yazılı Anlatım)  SIRALAMA A. TANIM a, b ye eşit değilse, “a ¹ b” biçiminde yazılır. a ¹ b ise bu durumda; a > b, “a büyüktür b den” ya da a < b, “a küçüktür b den” olur. Gerçel (reel) sayı ekseninde herhangi bir sayının sağında bulunan sayılar daima o sayıdan büyük, solunda bulunan sayılar da o sayıdan … Devamını oku…

Asal sayı ebob(obeb) ekok(okek) konu anlatımı

 EBOB – EKOK (Yazılı Anlatım)  EBOB – EKOK asal sayı nedir aralarında asal sayı ınedir bölenler çarpanlar ebob ekok obeb okek A. ASAL SAYILAR   1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayılar denir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sayıları 1 ile 20 arasındaki asal sayılardır. … Devamını oku…

Bölme ve Bölünebilme yazılı konu anlatımı ve örnekler

Bölme ve Bölünebilme (Yazılı Anlatım) BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B ¹ 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B × C + K dir. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B) Kalan, bölümden (C den) küçük ise, bölen … Devamını oku…

Sayı Sistemleri ve çözümleme konu anlatımı

Sayı Sistemleri (Yazılı Anlatım) SAYI SİSTEMLERİ A. SAYI BASAMAĞI Bir sayıyı oluşturan rakamlardan her birine bu sayının basamağı denir. Bir doğal sayıda kaç tane rakam varsa sayı o kadar basamaklıdır.243 üç basamaklı bir sayıdır. B. ÇÖZÜMLEME Doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yerdeki değerine basamak değeri denir. Basamak değerlerinin toplamına o sayının çözümlenmiş biçimi denir. Üç … Devamını oku…