Bilmece nedir anlamı tanımı örnek Bilmece

Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bilmeyi dinleyene bı­rakan oyun. Bilmeceler dünyayı henüz tanımaya başlayan, nesneleri ve objeleri yeni yeni kavrayan çocukların kelime hazinelerinin ve muhakeme güçlerinin artmasında Önemli rol üstlenirler Bilmeceler yapı bakımından ikiye ayrılır. İlkin bir­birine benzeyen, aralarında ses uyumu bulunan sözlerin (bunlar uydurma da olur) sıralanışı. Bu durumda bilmece’bir müzik uyumu taşır. Sözler arasında, uyumun sağlandığı an­lamsız bir bağlantı vardır. Daha doğrusu bilmecenin anlamı ikinci bölüme sığdırılır. Birinci bölüm çoklukla bir giriş niteli­ğindedir. İlk bölümde ses uyumuna, kolay söyleyişe, ikinci bölümde anlama Önem verilir.

Yoldan gelir yürümeden, dala konar görünmeden …………………………………….. (Kuş)

Ben giderim, o gider, arkamdan tin tin eder. …………………………………………………(Gölge)

Dal üstün de kilitli sandık     ………………………………………………………………………….(Ceviz)

Alçacık dallı, yemesi ballı.    ……………………………………………………………………..(Kiraz)

Mavi atlas iğne batmaz………………………………………………………………………….. (Gökyüzü)

Bir küçük ay taşı                  

İçinde beyler aşı                                                                                          

Pişirirsen aş olur                  

Pişirmezsen kuş olur                                             

…(Yumurta)          

Yorumunuz için teşekkürler