Shadow

Berzah alemi nedir ne ile ilgilidir ne olur orda

Berzah alemi nedir ne ile ilgilidir ne olur orda

İslam dininde ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına “Berzah alemi” adı verilir.

 

Berzah, sözlükte “iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır” demektir.

 

Dinî ıstılahtaki karşılığı ise, “ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı”dır.

Kur’an-ı Kerim’de, “Onların önlerinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.” (Mü’minûn, 23/100) âyetinde de geçen “Berzah” ile kastedilen budur. Buna göre ölen herkes berzah âlemine girecektir.

 

DÜNYA İLE AHİRET ARASINDA
İslam’da berzah hayatı kişinin ruhunun bedeninden ölüm meleği Azrail tarafından ayrılmasıyla başlar.

Bunun ardından Münker ve Nekir melekleri kişiyi (ruhunu) sorguya çeker. Daha sonra ruh kıyamete kadar bu berzah aleminde kalır.

Yorumunuz için teşekkürler