Shadow

Belirtili İsim Tamlaması nedir örnekler hakkında bilgi

Belirtili İsim Tamlaması nedir örnekler hakkında bilgi, açıklama

 

Tamlayan, tam­lananın kime, neye ait olduğunu belirtir.

Tamlayan “-(n) in” eki, tamlanan -(s) i (iyelik) ekini alır.

Ablamın giysileri.. (Kimin giysileri?)

Tamlayan Tamlanan

Kapının kilidi (Neyin kilidi?)

Belirtili ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir:

Kimse bilmiyordu yerini Ayşe’nin. (Tamlanan Tamlayan)

Baharı bir başkadır İzmir’in. (Tamlanan Tamlayan)

Tamlananı belgisiz zamir olan ad tamlama­larında tamlayan, “-den” ekiyle de yapılabilir:

Öğrencilerin biri \ öğrencilerden biri (Tamlayan Tamlanan)

Belirtili ad tamlamalarında öğeler arasına farklı sözcükler girebilir. Bu durum, tamlamanın türü­nü değiştirmez: Gözlüğümün kırılan camı (Tamlayan Sıfat Tamlanan)

Kapının bembeyaz gölgesi (pekiştirilmiş sıfat)

Belirtili ad tamlamalarında tamlayan ya da tam­lanan sayısı birden fazla olabilir:

Kalemin, defterin fiyatı (Tamlayan Tamlayan Tamlanan)

Annemin eteği, bluzu (Tamlayan Tamlanan Tamlanan)

Yorumunuz için teşekkürler