Shadow

Ayetel Kürsi Duası Arapça Türkçe Yazılışı anlamı fazileti nedir

Namaz sonlarında tespihten önce okunan ve zor durumlarda rahatlamak huzur bulmak için okunan ayatetel kursi duasının anlamı fazileti okunuşunu sizin için derledik
Allah Kabul Etsin

Ayetel Kürsi Duasının Türkçe Yazılışı

Ayetel Kürsi Duası Türkçe Yazılışı ve okunuşu 
ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

 

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı meali

Allah… O’ndan başka İlah yoktur Diridir, Kaimdir O’nu uyuklama ve uyku tutmaz Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır Onların korunması O’na güç gelmez O, pek Yücedir, pek büyüktür.

 

Ayet-El Kürsi’nin Faziletleri önemi nedir
Ayet-el kürsinin birçok faziletleri vardır. Hazreti Allahın tevhidi ile alakalı olan bir ayettir.
* Ayet-el kürsi okunan eve şeytan giremez. O evde büyü tutmaz.
* Devamlı olarak ayetel kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir.
* Ayet-el kürsi nimetler 313 defa okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.
* Ayet-el kürsi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Hazreti Allah o kişiye hayır kapılarını açar.
* Bir kişi 7 defa okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde arkasına beşincide yukarı altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek şekilde üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.
* Ayet-el kürsi her namazdan sonra okunmalıdır. Bunu okuyan kişiye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.
* Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz. Kabir ehli için okunursa cenabı hak ayetel kürsinin fazileti hürmetine o kabir ehlilin kabrini genişletir ve makamını yükseltir. Okuyan kişiye de sevap yazılır.
* Gece yatmadan önce okunursa kişi kendini ve ailesini güven içine almış olur. Sıkınltılı zamanlarda okunursa Allah’ın izni ile sıkıntı geçer.

Yorumunuz için teşekkürler