Shadow

Atatürk’ün Hayatı-Özet

  hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

Atatürk’ün Hayatı-Özet

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN HAYATI

Ailesi, Çocukluğu, İçinde Yaşadığı Sosyal Ortam ve Yetişme Tarzı

      1881 yılında Selanik’in Koca Kasım Mah. Islahane Caddesinde doğmuştur.

      Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır.

      Ali Rıza Efendi önceleri gümrük memurluğu yapmış, daha sonra görevinden ayrılarak kereste ticaretine başlamıştır. Zübeyde Hanım da; gelenek ve göreneklerine bağlı, sağlam karakterli bir hanımefendidir.

      M. Kemal’in çocukluğu ve gençliği, Osmanlı Devleti’nin en sıkıntılı dönemine denk gelmiştir. Selanik, 19. yüzyılın sonlarına sık sık çatışmalara neden olan bir Makedonya bölgesindedir. Burası Avrupa’daki kültür hareketlerinin ve siyasi gelişmelerin etkisi altındaydı.

      M. Kemal aile hayatına çok önem vermiş ve yaşamı boyunca onları yalnız bırakmamıştır. Selanik, Osmanlı Devleti’nin elinden çıkınca annesini ve kız kardeşi Makbule’yi yanına aldırmıştır.

Eğitim ve Öğrenim Hayatı

      M. Kemal önce annesinin isteğiyle Mahalle Mektebi’ne gitmiştir. Burada modern bir eğitim verilmediği için Şemsi Efendi İlkokulu’na başlamıştır.

      Şemsi Efendi Okulu’na giderken babasını kaybetmiş ve bu nedenle öğrenimine ara vermek zorunda kalmıştır. Ailesi zor durumda kalınca Zübeyde Hanım oğlu ve kızı ile birlikte Selanik yakınlarındaki kardeşi Hüseyin’in çiftliğine gitmiştir.

      Mustafa’nın öğrenim görmemesi annesini çok üzdüğü için Zübeyde Hanım, oğlunu öğrenimine devam etmesi için Selanik’e göndermiştir.

      Mustafa Kemal, Selanik’te Mülkiye Rüştiyesi’ne yazılmış ancak asker olma arzusundan vazgeçemediği için askeri oluk sınavına girip başarılı olmuş ve Selanik Askeri Rüştiyesi’ne kaydolmuştur. Kemal adını bu okuldaki matematik öğretmeni vermiştir.

      Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitiren Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’ne (lise) yazılmıştır. Ve burada ülke sorunları, vatan ve millet sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık gibi düşünceleri gelişmiştir.

      Manastır Askeri İdadisi’nden sonra İstanbul’a gelerek Harp Okulu’nun piyade sınıfına girmiş ve teğmen olarak mezun olmuştur. Öğrenim hayatına İstanbul Harp Akademisi’nin kurmay sınıfında devam etmiştir. Buradan da kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur.

c.   Askerlik Hayatı

      Askerlik mesleğine merakı çocukluk yıllarında başlamıştır.

      İlk görev yeri Suriye’deki 5. ordu emrindeki 30. süvari alayı’dır. Buradaki görevi; subaylara askeri bilgi vererek, buradaki asayişi sağlamaktır.

      Suriye’de bulunduğu sırada yakın arkadaşlarıyla “Vatan ve Hürriyet Derneği”ni kurmuştur (Ekim 1906).

      1907’’de Şam 5. ordu komutanlığının kolağalığında, aynı yıl Manastır 3. ordu komutanlığında görevlendirilmiştir.

      İstanbul’da çıkan 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak ve düzeni sağlamak amacıyla Mahmut Şevket Paşa komutasında hazırlanan Hareket Ordusunda kurmay yüzbaşı olarak görev almıştır.

      İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine kaçak yollarla Mısır üzerinden Trablusgarp’a gitmiş; Enver Paşa ve Fethi Bey ile Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara karşı başarılı savunmalar yapmışlardır. Balkan Savaşları başlayınca buradan ayrılmak zorunda kalmıştır.

      Mustafa Kemal 1913’te Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanmıştır. Mart 1914’te de yarbaylığa yükselmiştir.

      Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesini doğru bulmuyordu. Ancak savaşa katılınca savaşta rol almak için 2 Şubat 1915’te kurulmakta olan 19. Tümen komutanlığına getirilmiştir. Çanakkale Cephesi’ndeki başarıları da askeri yönden tanınmasını sağlamıştır. Anafartalar ve Arıburnu’nda düşmanı ağır bir yenilgiye uğratıp, İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’yi geçmesine izin vermemiştir.

      Mondros’tan sonra yurdun işgalini önlemek için Anadolu’ya geçmiş, halkı Kurtuluş Savaşı için örgütlemiştir.

      13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri’nin donanması İstanbul’a girince yanındakilere “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.

      Erzurum Kongresi’nden bir gün önce askerlikten istifa etmek zorunda kalmıştır (22 Temmuz).

      Sakarya Meydan Savaşı’ndan önceki gelişmeler onun tekrar askerliğe dönmesine yol açmış ve geniş yetkilerle başkomutanlığa getirilmiştir ( 5 Ağustos 1921 ).

      26 Ağustos’ta Kocatepe’ye gelinip taarruza başlanmış, 30 Ağustos 1922’ de de Başkomutanlık Meydan Savaşı yapılmıştır.

      “ Ordular; ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” emrini vererek düşmanın takibini sağlamış ve 9 Eylül’de İzmir kurtarılmıştır.

                      Siyasi Hayatı

      Mustafa Kemal çok yönlü, üstün yetenekli, zeki ve kuvvetli iradeye sahip eşsiz bir devlet adamıdır.

      Gençliğinde Osmanlı Devleti’nin geçirdiği sıkıntıları görmüş ve çareler üretmeye başlamıştır.

      19 Mayıs 1919’da milli birlik ve beraberliği sağlamak için Samsun’a gitmiş ve buradan Havza’ya geçerek bildiriler yayınlamıştır. Amasya’da Amasya Genelgesi’ni yayınlamış, Doğu Anadolu’nun kurtuluşu için Erzurum Kongresi’ne başkanlık etmiş, Sivas Kongresi’nde tüm cemiyetleri bir çatı altında toplamıştır. 27 Aralık’ta Ankara’ya gelerek çalışmaları buradan takip etmiştir.

      23 Nisan 1920’de TBMM’yi açmış ve Meclis’e başkan seçilmiştir.

      Kurtuluş Savaşı sırasında I. İnönü Savaşı’ndan sonra Londra Konferansı; Sakarya Zaferi’nden sonra imzalanan Ankara ve Kars antlaşması Mustafa Kemal’in siyasi başarılarıdır. Kurtuluş Savaşı sonunda imzalanan Mudanya ve Lozan Barış Antlaşmalarıyla başarılarını devam ettirtmiştir.

      Ülkesini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için çeşitli inkılaplar yapmıştır. Bu inkılapları gerçekleştirirken de her zaman milli çıkarları göz önünde bulundurmuştur.

      29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur.

      1934’te Atatürk soyadını almıştır.

d.   Medeni Hali

      Türk toplumunda kadının layık olduğu yeri alması için çok çaba harcamıştır.

      Sağlıklı bir toplumun güçlü bir aile yapısıyla kurulacağına inanıyordu.

      29 Ocak 1923’te İzmir’de Latife Hanım ile evlenmiştir. Yurt gezilerine çıktığında da eşini yanında götürmüştür

Atatürk’ün Hayatı ( başka bir özet )

Mustafa, 1881 senesinde Yunanistan’ın Selanik kentinde (o zamanlar Osmanlı topraklarında idi) doğdu. Babasının ismi Ali Rıza Efendi, annesinin ise Zübeyde Hanımefendi. Osmanlı İmparatorluğu zamanında nüfus kayıtları düzenli olarak tutulmadığı için doğum günü kesin olarak belli değildir. İlerleyen zamanlarda ona doğum tarihi sorulduğu zaman ” Neden 19 mayıs 1881 olmasın” cevabını vermiştir. Mustafa’nın babası gümrük memurluğunda çalışıyordu. Daha sonra buradaki görevinini bırakıp kereste ticareti yapmaya başladı. Orta halli bir aile idi. Ancak mutlu ve düzenli bir aile ortamı vardı. Mustafa, Osmanlı Tarihinin kapanmasına sebep olan olayların çok yoğunlaştığı Trakya’nın en önemli şehri olan Selanik’te büyüdü. Bu bölge ekonomik, siyasi ve kültürel olarak bölgeye yakın ülkelerden oldukça fazla etkilenen bir bölgeydi. Hristiyan ulusların Osmanlı’ya karşı isyan etmeleri, büyük devletlerin yayılma ve nüfuz siyasetleri, en çok burada etkisini gösteriyordu. Bu durum onu çok derinden etkiliyordu. Burada bu olayların meydana gelmesi onun ileride ülkenin geleceği ile ilgili kararlar alırken daha realist ve duyarlı hareket etmesini sağlamıştır. Atatürk’ün okula başlaması ailede görüş ayrılıklarına neden oldu. Annesi Mustafa’yı mahalle mektebine vermek istiyor; fakat babası, onun yeni yöntemlerle eğitim yapan bir okulda eğitim almasını doğru görüyordu. Ancak Zübeyde Hanımefendi’yi de üzmek istemiyordu. Nihayetinde görüş ayrılığı tatlıya bağlandı. Mustafa ilk olarak, annesinin dediği gibi törenle mahalle mektebine kayıt oldu. Sonra bu okuldan alınıp Şemsi Efendi İlkokulu’na kaydedildi. Ali Rıza Efendi’nin vefat etmesi de aileyi zor durumda bıraktı. Zübeyde Hanımefedi, çocuklarını yanına alarak, Selanik civarında çiftlik işleten erkek kardeşinin yanına yerleşti. Mustafa’nın okuldan geri kalması, Zübeyde hanımı oldukça tedirgin ediyordu. Bu sebeple Selanik’e geri döndü. Mustafa, Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu. Ancak asker olmak istediği için bu okulu yarıda bıraktı. Daha sonra annesinden habersiz bir şekilde, askeri rüştiyenin sınavlarına girdi. Sınavı kazanınca, annesi Mustafa’nın isteğini kabul etti. Mustafa’nın yetişmesinde ve düşünsel gelişminde, Selanik Askeri Rüştiyesi oldukça önemli yer tutar. Selanik Askeri Rüştiyesi’nde, yetenek ve zekası ile arkadaşlarının ve öğretmenlerinin sevgisini kazanmayı başardı. Mustafa’nın matematik öğretmeni ona şöyle dedi: “Senin de adın Mustafa, benimde arada bir fark olması gerekmektedir. Artık senin adın Mustafa Kemal olsun.” Mustafa Kemal, kendisinin sınıf arkadaşlarının karşısında gururlandırılmasına çok sevindi. Türk tarihinin onur sayfalarına geçecek “Kemal” adı bu şekilde konuldu. Mustafa Kemal Askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi’ne kaydoldu. Bu arada başka bir okula devam ederek Fransızcasını geliştirdi. Manastır Askeri idadisi’ni bitirince harp okulunda eğitimine devam etti. Harp okulunu da üstün başarı ile bitirdikten sonra da harp akademisine giren Mustafa, kurmay yüzbaşı rütbesiyle 1905 senesinde orduda göreve başladı. O, büyük bir asker ve nadir yetişen komutanlardandı. İlk askeri başarısını, Trablusgarp’ta kazandı. Birinci Dünya Savaşı esanasında Balkanlarda, Çanakkale’de, Kafkasya’da ve Kurtuluş Savaşı esnasında üstlendiği görevler ve kazandığı başarılar, onun askerlik dehasını ortaya koyan en önemli örneklerdir. Özellikle, Kurtuluş savaşı zamanında başkumandan olarak Sakarya ve Dumlupınar savaşlarında elde ettiği başarılar, Türk tarihinnin sayfaarına parlak sayfalar ve destanlar olarak geçmiştir. 29 Ekim 1923′te TBMM tarafından (reis-i cumhur) cumhurbaşkanı seçildi.Yeni kurulan Türk devletini, Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Kurduğu Türk devletini en mükemmel şekilde yönetip bu devletin gelişmesini sağladı. Devlet yönetiminde, asıl hedefi; demokratik, laik, özgür bir cumhuriyet yönetimi oluşturmaktı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Türk ulusu, çağdaş uygarlığın dışında kalmıştı. Bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusunu çağdaş uluslar seviyesine çıkarmak için devrimlerini birer birer yapmaya başladı. Türk ulusunu laik olduğu seviyeye getirmeyi hedefledi ve bu hedefini gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile Türk ulusuna nasıl hareket etmesi gerektiğini göstererek geçmiştir. Atatürk son yılları ve ölümüne kadar Türk ulusunu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yükseltmek ve geliştirmek için çabaladı ve bu amacını Atatürk İnkılapları ve Atatürk İlkeleri ile gerçekleştirdi. Ulu önderimiz Atatürk 10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini kapadı.

Yorumunuz için teşekkürler