Shadow

Atatürk İlkeleri hakkında bilgi

Atatürk İlkeleri hakkında bilgi

hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

ATATÜRK İLKELERİ

 

Cumhuriyetçilik:

                   Anahtar kelimeleri: Ulusal Egemenlik, Seçim, Ulusal İrade, Çok Partili Rejim, Seçme ve Seçilme Hakkı.

                   Aşamaları:

–          TBMM’nin açılması,

–          Saltanatın kaldırılması,

–          Cumhuriyetin ilanı,

–          Çok Partili rejim denemeleri,

–          Kadınlara Seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Milliyetçilik:

                   Anahtar Kelimeleri: Ortak vatan, dil ve kader birliği olmalı, din ve ırk birliği şart değildir.

                   Aşamaları:

–          TBMM’nin açılması,

–          İstiklal Marşı’nın kabulü,

–          Tevhid-i Tedrisat kanunu,

–          Kabotaj Kanunu,

–          Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın kurulması.

Halkçılık:

                   Anahtar Kelimeleri: Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, Dayanışma, Sosyal devlet.

                   Aşamaları:

–          Aşar Vergisinin kaldırılması,

–          Kıyafet devrimi,

–          Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,

–          Türk Medeni kanununun kabulü,

–          Soyadı kanunu,

–          Kadınlara Siyasal haklar tanınması.

Laiklik:

                   Anahtar Kelimeleri: Din ve Devlet işlerinin ayrılması, Akılcılık ve Bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma.

                   Aşamaları:

–          Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması,

–          Tevhid-i Tedrisat kanunu,

–          Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması,

–          Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,

–          Medeni Kanunun kabulü,

–          Anayasadan; “devletin dini İslâm dır” maddesinin çıkarılması,

–          Laikliğin anayasaya girmesi.

Devletçilik:

                   Anahtar Kelimeleri: Ekonomi, yatırım, kamulaştırma, bütün yatırımların devlet eli ile yapılması, özel sektör ve müteşebbisin olmaması.

                   Aşamaları:

–          Tarımı destekleyici çalışmalar,

–          Devletin banka kurması,

–          I. Beş yıllık kalkınma planının hazırlanması,

–          Kamulaştırma (devletleştirme) çalışmaları.

Devrimcilik (İnkılapçılık): Anahtar Kelimeleri: Devrim, İnkılap, Çağdaşlaşma, Değişim, yenilik.

                   Aşamaları:

–          Bütün İnkılaplar.        

Yorumunuz için teşekkürler