Shadow

Arı türleri hakkında ki bilgiler neler? Arı türlerinin özellikleri nedir?

Arı türleri hakkında ki bilgiler neler? Arı türlerinin özellikleri nedir?

 

ANA (KRALİÇE) ARI:
Petek gözüne ana arı tarafından bırakılmış aşılı (döllenmiş) yumurta larva haline geldikten sonra İşçi arılar tarafından özel bir çaba ile, ihtimamla zengin besin kaynağı olan arı sütü ile sık ve düzenli bir şekilde beslenerek büyütülür. Bu sayede diğer arılara göre daha büyüktür. Petek gözünden çıkan bu Ana arılar, İçlerinden biri kalıncaya kadar kavga ederek birbirlerini öldürürler. Sona kalan tek ana Arı, bu seferde kolonin eski ana arısına saldırır. Oda yeni bir koloni kurmak için, yuvadaki arıların bir kısmını alarak koloniyi terk eder. Bu şekilde koloni ikiye bölünmüş olur. Arıcılıkta buna oğul verme denilir. Ana arı kolonide bulunan Erkek arıları da peşine takarak, yüksek irtifada bir müddet uçarak erkek arıların zayıf ve kuvvetsiz olanlarını saf dışı bırakarak , geriye kalan 5-6 erkek arı ile çiftleşir. Aldığı spermleri ömrü boyunca vücudunda bulunan sperm keseciğinde saklar. Bu spermleri , yumurtaları döllemekte kullanır. Çiftleştikten sonraki temel görevi koloninin geleceğini temin için sürekli yumurtlamaktır. Ana arı bir günde 1000 ila 2000 arası, ömrü boyunca da 2.000.000 yumurta atabilir. Bu ana görevinin yanında, koloninin fertlerini bir arada tutabilmek için, bir koku salgılar. Bu kokuyu yuvadaki işçi arılar, bütün arılara dağıtır. Böylece, koloniye yaklaşan yabancı arılar tanınır ve içeri girmelerine izin verilmez. Arıcılıkta bir arada Birçok kovanın bulunması halinde bile, her arı kendi kovanını ve kolonisini kolayca tanır.
 
ERKEK ARILAR:
Ana arının bilinçli olarak petek gözlerine bıraktığı döllenmemiş yumurtalardan olurlar.İşçi arılar tarafından beslenerek, büyütülürler. İşçi arılardan biraz daha büyüktürler. Besin toplama ve iğneleri yoktur. Bir kovanda 200-300 tane bulunur. Ana arının çiftleşme dönemi haricinde kovanda dururlar ve yaşamları boyunca işçi arılar tarafından beslenip bakılırlar, işi biten ve fazla olanları da, mevsim sonunda ,yine işçi arılar tarafından ya kovandan atılır veya öldürülürler.
 
İŞÇİ ARILAR:
Ana arı tarafından petek gözlerine bırakılan aşılı (döllenmiş) yumurtalar, üç gün sonra çatlayarak açılır. Çıkan larvaları, işçi arılar tarafından 3-4 gün arı sütü ve polen ve balözü ile beslenir.Daha sonra , çıkardıkları bir salgı ile kendi etraflarına koza örer, gelişimini o dönem ile tamamlar. 20-21. günlerde kozadan çıkarlar.
 
Yeni genç arılar öncelikle kovan temizliği ile işe başlar; petek gözlerinin temizliğini yaparlar, kovanda gereksiz gördükleri her şeyi dışarı atarlar. Taşıyamayacakları böcek ve nesneleri, bakteri barındırmayan Propolis ile kaplarlar. Temizlik işini bitiren genç arılar, larvaların bakım işine yönelirler. Petek gözlerindeki larvalara arı sütü ve polen-bal karışımı verirler. Bu işleri yaparken arının gelişimi de sürmektedir. Arının karın halkaları arasındaki bezler, balmumu salgılamaya başlamıştır. Genç arıların larva beslemeden sonraki görevi de artık petek işlemeye gelmiştir. Orta ayaklarında bulunan balmumu çubuğu ile, karın bölgesinden balmumunu toplayarak ağzına götürüp, çeneleri arasında çiğneyerek kullanılabilecek kıvama getirir. Karın yüzeyleri ile cilalayarak, o kusursuz, altıgen prizma şeklindeki petekleri imal eder. Petekler, en az bal mumu ile en çok balı depo edebilecek şekilde bir sanat eseri olarak yapılır. Petek gözlerinin duvarları 1/500 cm inceliğinde olup, ağırlığının otuz katını taşıyabilecek sağlamlıktadır. Arılar on gün kadar da petek imalatı ile uğraşırken bu arada zehir bezleri ve iğnesi de gelişmiştir. Bu durum onların da görev değişikliğinin zamanın geldiğini gösterir. Artık bu arıların görev yeri, koloni girişi veya kovan ağzıdır. Yabancı arı ve böceklerin içeriye girmemesi için nöbet tutarlar. Üç hafta boyunca kovanda sistematik bir şekilde görev yapan arıların, sahaya çıkma zamanı gelmiştir.
 
İşçi araların yaklaşık son üç haftalık ömürleri de, çiçek ve balözü toplayarak geçer. İşçi arıların arka ayaklarının dış taraflarında kaşık gibi tasarlanmış polen keseleri, ayrıca bacakların çevresinde uzun tüyler vardır. Karınlarının altı ise, tamamen yumuşak tüylerle kaplanmıştır. Çiçekten polen toplarken, bu tüylere de çiçek tozları yapışır. bacaklarındaki tüyleri fırça gibi kullanarak bunları da polen kesesinde biriktirir.Besin toplamaya çıkacak arı, kursağını bir miktar bal ile doldurur. Bununla hem enerji sağlar, hem de çiçek tozlarını polen sepetine yerleştirmek için yapıştırıcı olarak kullanır. Bir petek gözünü polenle doldurmak için, bir arının on sefer yapması gerekir.Arılar, boruya benzer emici dilleri ile, bal özü (Nektar)’ı taç yaprakların diplerinden kolayca emer ve midenin ilk bölümü olan bal kesesine aktarır. Burada midenin öz suyu ile şekillenir. Bal özünün, midenin bir sonraki bölümüne geçmemesi için, arada bir vana (valf) sistemi vardır. Bu vanadan sonra asıl mide gelir. Arının hayatını idame ettirebilmesi için, çok az bir bal özü, sindirim midesine aktarılır. Bal özü ile kovana dönen arı, bal özünü kovanda görevli bir arının ağzına kusar ve tekrar sahaya döner. Kovandaki arı , ağzındaki salgı ile karıştırarak bir başka arıya devreder. Böylece ağızdan ağza dolaştırılan bal özünün içinde bulunan suyun bir kısmı buharlaştırılır ve bal özü petek gözüne boşaltılır. Petek gözündeki balın içerisinde kalan su da, arıların kanat çırparak petek üzerinde dolaşması ile buharlaştırılır ve bal yoğunluk kazanır. Bu şekilde tamamlanan bal dolu petekler, bal mumu ile üstü kapatılarak sırlanır.
 
İşçi arı, 1,2 cm uzunluğunda, sarı rengin değişik tonlarında olur. Baş ve göğüs bölümünde kıllar, İki bileşik, üç basit gözü vardır. Kokuya karşı duyarlı iki tane anteni bulunur. Uçmak için iki çift kanat, korunmak ve saldırmak için iğne, yürümek ve tutunmak için üç bacak mevcuttur. Mor ötesi ışınlara karşı duyarlı olan petek gözleri sayesinde, görme yetenekleri çok gelişmiştir. Bulutun arkasındaki güneşi bile görebilirler. Bu sayede yön ve rota bulmaları kolaydır. İşçi arılar, sürekli çalışmaları ve yük taşımaları nedeniyle, kanat ve kas sistemleri çabuk yıpranır ve çalıştıkları süre de ömürleri 6 hafta kadardır. Çalışmadıkları (kış) Döneminde 5-6 ay yaşayabilirler.
 
Sarı Arı
Sarı arının anavatanı İtalya’nın Sicilya adasıdır. Görünüm e petek üzerinde duruşu ile sakin arı türleri olarak bilinir. Bu arı türü hızlı üreme özelliğine sahiptir.
 
Sarı arı, kışı sert geçen bitki örtüsü az olan yerlerde yaşamaları zordur. Yağmacılık özelliği olan sarı arı türünün oğul erme özelliği düşüktür.
Görünüş olarak sakin bir yapıya sahip olan sarı arı ince yapılıdır. Sarı kitin tabakası ile kaplı olan vücudunda sarı kıllar mevcuttur. Karın altında bulunan şerit sayısına (3 şeritli 5 şeritli) göre iki tipi vardır.
 
Sarı bal arısında çoğalma ilkbaharda başlar sonbahara kadar devam eder. Sarı arı kışın fazla bal tüketir. Akdeniz Bölgesi iklimine ve bitki örtüsüne çok iyi uyum sağlamışlardır.
 
Sarı bal arısının düzgün petek yapma içgüdüsü mükemmeldir. Kovanı temiz tutma içgüdüleri iyidir.
 
Diğer arı çeşitlerine göre hastalıklara dayanıklıdırlar.
 
Siyah Arı
Siyah arının diğer bir adı da esmer arıdır. Dünyanın her tarafında görülmekle birlikte Avrupa ülkelerinde yaygındır. Birçok arı ırkı ile melezleme yapılarak verimi yüksek hatlar elde edilmiştir.
 
Yapı olarak iri yapılı arı türleri olarak bilinir. Karın altı halkalarında sarı noktalar mevcuttur vücutları uzun ve seyrek kıllarla kaplıdır. Erkek arılardaki kıllar koyu kahverengi olup, nadirde olsa siyah kılda görülebilir.
 
Siyah arı, dili kısa olduğundan tohumlu bitki nektarından fazla yararlanamadığı için bazı yerlerde tercih edilmezler. Daha ziyade fundalık bitki örtüsü bulunan yerlerde çok çalışkan bir arıdır.
 
Siyah arı, kışa dayanıklı olduğundan kışı sert geçen yerlerde tercih edilmektedir.
 
Siyah bal arısının oğul vermesi zayıftır. Yavru verimleri fazla değildir. Gelişmeleri zayıftır. Yavru yerlerinde çok miktarda bal tutarlar. Açlıktan ölme ihtimali zayıftır. Çok tutumlu bir arı türleri sınıfındandır.
 
Siyah bal arıları üstün bir yaşama gücüne sahiptir. Çok sinirli yapıya sahip olmaları saldırgan olduklarının bir göstergesidir. Toplu olarak düşmanlarına saldırma eğilimi mevcuttur. Kovandan kaçma riskleri vardır. Siyah arı yavru hastalıklarına ve balmumu güvelerine karşı hassas olan arı türleri olarak bilinir.
 
Carniola Bal Arısı
Carniola bal arısının ana vatanı Balkanlardır. İnce yapılı bir arı türü olup, uzun dile sahip bir arı türüdür. Vücudu kısa ve ince kıllarla kaplıdır.
Carniola bal arılarının vücudundaki kitin tabakası koyu renklidir. Karın kısmı parlak renkli kısa kıllarla kaplıdır. Erkeklerdeki kıl renkleri griden kahverengi tonlara doğru değişiklik gösterir.
 
Carniola bal arısının yavru verimleri yüksektir. Fazla oğul verme eğilimleri vardır. Geniş aile yapısına sahip olmak isterler. Polenleri yeteri miktarda olduğu sürece yavrulamaya devam ederler. Sonbaharda kolonideki sayıları hızla azalır. Kışları küçük aileler halinde geçirirler. Bu nedenle tüketimleri az olduğundan kışı rahat geçirirler. Tohumluk bitkilerden çok iyi yararlanırlar. Çok az propolis kullandıklarından kovanlar ve petekler temiz kalır.
 
Carniola bal arısı her türlü iklim koşullarına uyma özelliğine sahiptir. Diğer arı ırkları ile melezlemelerinden güçlü ve verimi yüksek arılar elde edilmektedir. Aynı zamanda karniola bal arısı, yavru hastalıklarına diğer arı türlerinden daha dayanıklıdır.
 
Carniola bal arısı sakin bir yapıya sahiptir. Saldırganlıkları yoktur. Kovan içinden peteği çıkarsanız bile kovanı terk etmezler. Bu durumları da değerlendirilip, oğul verme isteğinin ıslah edilmesi yoluna gidilmektedir. Carniola bal arıları bu özelliklerinden dolayı son zamanlarda en çok aranan arı konumuna gelmiştir.
 
Kafkas Arısı
Kafkas bal arılarının anavatanı Kafkasya’dır. Kafkas arısı yaşadığı yere göre iki türe ayrlır. Bunlardan birincisi dağlarda yaşayan Kafkas arısı gri renklidir. Kafkas arısının ikinci tipide alçak veya ovalık yerde yaşayan tipidir. Bu tip olan arılar sarı renklidir.
 
Kafkas bal arılarının en fazla tercih edileni dağ kesiminde yaşayan tipidir. Kafkas arısı aynen carniola bal arısına benzemektedir. Kitin rengi koyu kıl örtüsü açık gridir. Erkeklerde göğüs kılları siyahtır.
 
Kafkas arısı uysal bir yapıya sahiptir. Yavru verimi yüksektir. Kuvvetli aile oluşumu isterler. Oğul verme özellikleri zayıftır. Kovan içerisinde propolisi çok kullanırlar. Kovan temizliği zordur. Kış için fazla bal depolarlar. Bal verimleri bazı arı türlerine göre yüksektir. Ana arıyı kolay kabul etmezler.
 
Kafkas bal arıların dağ tipi, ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde ve Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarında yetiştirilmektedir.
 
Kıbrıs Bal Arısı
Kıbrıs bal arısı küçük yapılı koyu sarı renklidir. Çok hırçın ve saldırgan bir yapıya sahiptir. Kıbrıs bal arısının bu özelliğinden dolayı kontrol ve idaresi oldukça zordur. Melezleme sonuçlarından iyi sonuçlar alınamadığından fazla tercih edilen bir arı türü değildir. Ülkemizde Akdeniz Bölgesinde azda olsa bulunmaktadır.
 
Suriye Bal Arısı
Suriye bal arısı aynen Kıbrıs bal arısının özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı fazla yetiştirilmemektedir.
 
Anadolu Arısı
Anadolu arısı genelde esmer renklidir. Sakin tabiatlı bir arı türüdür. Her türlü iklim koşullarına uyum sağlayan Anadolu arısı çok çalışkan bir arı olarak bilinir. Anadolu’nun her tarafında yetiştirilmektedir. Diğer arı türleri ile melezleme çalışmaları da yapılmaktadır.
 
Arı çeşitleri tabiki bunlarla sınırlı değildir. Ancak ülkemizde ve çevresindeki yaygın olan arı çeşitleri bu kadardır.

 

Yorumunuz için teşekkürler