Anonim Edebiyatta Türler nedir hakkında bilgi

İnanç, sihir, büyü ve fallardan unsurlar alarak beslenen dualar sağlık ve hastalık hâllerinde, ürünün bereketli olma­sında, yağmurun yağmasında, tehlike ve felaketin mal ve mül­ke gelmemesinde, doğumdan ölüme kadarki bazı törenlerde iyi ve doğru olduğuna inanılan olumlu dileklerin ruhsal ve düşünsel ifadesini dilde kazanır. Türklerde bu dualar Şama­nizm, Manihaizm, Budizm kültür evrelerini aşarak İslamiyetle daha düzenli ve yeni bir zihniyetle gelişmiş bir şekilde yaşa­maya devam etti. Şimdi en önemli anonim edebiyat türlerine bir göz atalım:

a. Destan ve destan örnekleri tıkla

b. Efsane ve  örnekleri tıkla

c. Halk Hikayeleri  ve   örnekleri tıkla

d. Masallar:  ve masal örnekleri tıkla

e. Ağıtlar:  ve Ağıt örnekleri tıkla

f. Ninniler:  ve Ninni örnekleri tıkla

g. Bilmeceler:  ve  Bilmece örnekleri tıkla

h. Tekerlemeler:  ve Tekerleme örnekleri tıkla

ı. Atasözleri:  ve Atasözleri örnekleri tıkla

i. Deyimler: Deyimler, asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir. Daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler, duy­gu ve düşüncelerimizi, dikkati çekecek biçimde anlatan, isim, sıfat, zarf, basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer unsurlarıdır. Deyimler, atasözlerinde olduğu gibi soyut kavramları açıkla­mak için somut kavramlara başvurur. Deyimleri teşkil eden kelime gruplarında benzetme yoluyla yapılanların hepsi veya biri gerçek anlamlarının dışında fakat anlam içindedirler.

 

j. Dualar/Beddualar (alkış/kargış): Dua, insanın kendisiyle içinde yaşadığı topluluğun maddi refah ve manevi saadetinde yardım ve merhametini istemek üzere tanrıya yaptığı bir hitap, bir sesleniştir.

Yorumunuz için teşekkürler