Anonim Edebiyat nedir Hakkında Bilgi

İlk söyleyeni genel olarak bilinmeyen, başlangıcı insan­lığın İlk devrelerinden oluşan gelenekler, inançlar ve halk ara­sında sözlü olarak aktarılan ninni, tekerleme, mâni gibi halkın malı hâline gelmiş, insanların maddi ve manevi İnanç ve dü­şünce sistemlerinin üzerinde etkisi bulunan bu türler Anonim Halk Edebiyatı adı altında toplanmaktadır. Bu başlık altında ilk söyleyenleri belli olmayan destan, halk hikâyeleri, masal, efsane, fıkra, atasözleri, bilmece, deyim, dua, beddua ve türkü vb. anonim mahsuller bu edebiyatın içinde ele alınır.

Yorumunuz için teşekkürler